vrijdag 3 augustus 2018

Einde zomerweer in zicht

Een tweede hittegolf is reeds sinds afgelopen zondag bezig (maar zal pas officieel gelden nadat we 3 dagen 30 graden halen) en zal waarschijnkijk tot volgende week woensdag duren. Deze tweede hittegolf op rij zal zo'n 11 dagen hebben standgehouden. De eerste hittegolf duurde 15 dagen. Op een kleine onderbreking na afgelopen zaterdag (toen werd de 25 graden nét niet gehaald waardoor we officieel niet mogen spreken van 1 lange aaneengesloten hittegolf) kunnen we evenwel stellen dat de huidige hittegolf officieus al minstens 27 dagen aanhoudt.

Maar daar lijkt nu een eind aan te komen. Zeker naar donderdag toe veranderen de weerkaarten drastisch en neemt depressieactiviteit de touwtjes in handen. De koelere vertrouwde zeelucht spoelt dan over West-Europa en het kwik zakt een graad of 8. We halen de dagen daarna waarschijnlijk geen 25 graden meer. De bewolking overheerst dan ook en de kans op neerslag stijgen. Kortom, het meer typisch Belgische gematigd zomerweer.

Op het eerste zicht moeten we evenwel niet opeens vroeg herfstweer verwachten. Het kwik lijkt immers dagelijks vlot de 20 graden te halen en komt sommige dagen zelfs in de buurt van 25 graden, en veelal blijft het nog steeds droog. In andere jaren zouden we dat al betrekkelijk fraai zomerweer durven noemen. Maar na een zomerse periode van zowat 2 maand zal de omslag niettemin opvallen.

En daarna?

Op iets langere termijn lijkt het nog steeds erg droog te blijven. En het kwik, dat zou traag maar zeker weer de kaap van de 25 graden naderen of misschien wel opnieuw overstijgen. Ofschoon de onzekerheid significant is op deze termijn, mogen we op basis van de laatste weermodellen voorzichtig rekening houden dat het droge weer de eerste 2 tot 3 weken gewoon aanhoudt (de droogte zelf nog langer want die is niet zomaar opgelost na enkele tientallen liter regen!) en dat het kwik gewoon op niveau blijft zodat het gevoel van zomerweer wel eens tot een eind in augustus gewoon kan aanhouden. We mogen niet vergeten dat intussen ook de zeegebieden ten westen en noorden van West-Europa danig zijn opgewarmd met een positieve afwijking tot +3 graden, wat erg veel is. Waait de wind vanuit die gebieden, dan is het vanzelf dus nu ook vaak wat warmer dan het in andere jaren bij eenzelfde luchdrukverdeling zou zijn.


Op zeer lange termijn?

Ook op zeer lange termijn (periode september - oktober) is de kans reëel dat het te warm en te droog blijft ten opzichte van de normalen. Diverse seizoensverwachtingen van grote weermodellen wijzen in die richting zoals ECMWF als UKMET Office (hieronder). We moeten altijd voorzichtig zijn met uitspraken over de zeer lange termijn, en ik ga nooit uitspraken doen zoals vandaag in de krant te lezen is. Op zich is het ook weer niet zo abnormaal dat er na een extreem warme zomer (niet alleen in België maar over grote delen van de wereld) er een te warme herfst volgt (wat overigens weinig zegt over de graad van wisselvalligheid). Het sterk opgewarmde zeewater speelt hierbij een rol.