dinsdag 28 mei 2013

Tornado Alley

Als we de media mogen geloven, dan blijven w echt wel best weg uit de VS tijdens het tornadoseizoen. Ongelooflijk veel tornado's trekken daar dan in de lente over de prairies, aangewakkerd door troggen die occasioneel tot het diepe zuiden raken en aldus ook de straalstroom tot rare kronkels dwingen.

Echter, staat men wel stil bij de enorme oppervlaktes waarover men dan spreekt. Zowat 90% van alle tornado's komt voor in 'Tornado Alley' een langgerekte strook welke zich uitstrekt van Texas tot South-Dakota, oost van de Rockies. Het gebied meet bij benadering 1500km bij 800km. Zetten we dit gebied over op Europa, dan bekomen we de kaart boven links en valt pas echt op hoe groot dit gebied is.

vaak horen we hoe pover het soms gesteld is met zwaar onweer in België of Nederland. Echter, zo vreemd is dat niet als men kijkt over welk klein gebied men spreekt. Chasers in de VS rijden vaak doorheen gans Tornado Alley in het tornadoseizoen en bekomen zo hun waardevolle beelden. Het gebied omvat diverse staten. Mocht men de tornado statistieken en slaagkansen van de chesers aldaar bekijken wanneer men zich beperkte tot een gebied zo groot als België, dan is men beperkt tot 1/6 van de staat Oklahoma. U ziet, men zou zelfs daar in het centrum van Tornado Alley erg beknot zijn en een veelal teleurstellend seizoen kennen. Dit brengt één en ander toch wat in zijn perspectief.

Chasers die hier een gebied zouden afrijden zo groot als Tornado Alley, zouden in één seizoen eveneens een pak meer beelden hebben, want zowat gans Duitsland, de Benelux en een groot deel van Frankrijk zit in het gebied vervat. Schuift men het gebied nog wat verder oostwaarts, dan is de vangst waarschijnlijk nog groter.

En daarnaast, extreme tornado's zoals in Moore ((E)F5) komen weinig voor, er zijn er slechts 59 geregistreerd de laatste 64 jaar. En dat voor gans de VS, wat dus een enorme oppervlakte kent. 

Akkoord, F5 tornado's komen niet of extreem zelden voor in Europa, en al zeker niet deze van de grootteorde Moore, maar we mogen het tornado-gebeuren in de VS ook niet overdrijven.

Alles wordt ook nog eens verhelderd in dit artikel, waaruit ook de kaart hiernaast komt (bron: ESSL).