maandag 24 juni 2013

En de zomer ...die sputterde rustig verder...

Na een vrij sobere vorige zomer, sneeuwrijke en sombere winter, en lente die er geen was, is ook de astronomische zomer in mineur begonnen. We halen actueel geen 15 graden en dit bij een sombere hemel veelal. Veel dieper kan het niet gaan eind juni.

De laatste 30 dagen telden we slechts 4 zomerdagen in Ukkel (dagen van 25° en meer) wat uiteraard een bedroevend laag cijfer is. De kans is erg reëel dat de 25° tot het einde van juni ook uitblijft. 

Reden van al deze ellende moet zoals de afgelopen maanden gezocht worden bij een geblokkeerd regime in de atmosfeer waarbij een zwakke hogedrukrug over de Oceaan regeert en hoogtetroggen over West/Centraal Europa domineren en zo de weg vrijmaken voor koele luchtmassa's uit het westen en noorden. De gemiddelde temperatuur in juni is niettemin voorlopig in lijn met de gemiddelde waarden maar dit werd vooral veroorzaakt door enkele warme dagen die het gemiddelde flink de hoogte instuwden. Het aantal zomerse dagen van 4 bewijst dat weinig mensen juni zullen ervaren als 'zomers warme maand'. Erg opvallend is de wind, welke in juni tot op vandaag bijna 1 m/s sneller waaide dan gemiddeld wat veel is op een totaal van 3 m/s normaal. De wind was dus erg aanwezig en bovendien vaak met een noordelijke kille component. Uit die hoek moeten we bovendien weinig felle onweersbuien verwachten, en dat blijkt ook uit de cijfers tot vandaag waarbij in ons land slechts 7 onweersdagen werden geteld tegen ruim 12 normaal.

Waarschijnlijk de zwaarst getroffen regio in ons land is wel de Kust, want met een wind uit overwegend noordelijke richting bleef het daar meer dan elders vaak erg koel. De maximumtemperatuur aan de kust is vandaag 24 juni dezelfde als deze gemeten op 24 december 2012 (bron: G. Coone).

Op termijn kan het alle kanten uit. De kans is groot dat begin volgende maand de warmte opnieuw terugkomt wanneer en zoveelste trog naar het oosten zakt en een hogedrukgebied het even voor het zeggen heeft. Het Amerikaanse weermodel is daar nogal enthousiast in en goochelt al snel met waarden boven 25 graden. Het Europese weermodel ECMWF is veel bescheidener maar laat uiteindelijk ook een gestage weersverbetering zien na het weekend. Hoe lang deze potentiële weersverbetering het uithoudt is nog minder duidelijk want een nieuwe trog maakt alweer zijn opwachting tegen die tijd. Dus even afwachten met het maken van al te euforische uitspraken!