vrijdag 30 maart 2012

koude douche...

Deze week werd het lokaal nog 20° en wist de zon van geen ophouden. Vandaag trok de hemel echter volledig dicht en werd het met amper 10° en een kille noorderwind gewoon onaangenaam buiten.

De komende dagen blijft het zo goed als droog maar de aangevoerde wordt nog koeler. Zondagochtend kan het kwik zelfs even aan het vriespunt nippen. Op maandag is het even wat zachter met zo'n 11° maar dinsdag tot donderdag bereikt ons polaire lucht met temperaturen overdag rond amper 7-8° in het centrum en enkele voorjaarsbuien. Vooral over de Ardennen kan daar wat sneeuw bij zitten, elders gaat het om eventueel een vlok natte sneeuw of stofhagel. De nachtvorst zal ook terug zijn van weggeweest, u bent gewaarschuwd! Extreme toestanden verwacht ik niet, daarvoor zijn de bovenluchten niet koud genoeg. Niks abnormaals uiteraard, april is bekend om z'n voorjaarsbuien en zijn wisselend weer (korte broek de ene week, wintervest de weer daarna), en zelfs in het laagland kan er nog sneeuw vallen.

Wanneer midden volgende week de polaire lucht de Alpen bereikt, kan daar tegen de noordflanken met gemak een halve meter sneeuw gedumpt worden.

Het wordt dus wennen, want maart was zo'n 2 graden warmer dan normaal, en de maxuimumtemperatuur was zelfs ruim 3 graden te hoog. De zon scheen ruim 50 uur meer dan anders in april en het regende minder dan de helft dan normaal. De gemiddelde temperatuur overdag begin april is ongeveer 12°.

(c) Karim Hamid

dinsdag 27 maart 2012

Het weer tijdens het Ronde van Vlaanderen weekend

Zowat de belangrijkste dag van het jaar moet het zijn, nu zondag, wanneer het profpeloton de hellingen der Vlaamse Ardennen voor de 96ste maal trotseren. Deze keer met een totaal gewijzigde finale. De kasseihellingen zullen meer dan ooit een beslissende rol spelen en wie kasseihellingen zegt, weet hoe belangrijk de weersomstandigheden zijn. Meer dan ooit moeten we kijken in hoeverre deze er nat dan niet droog zullen bijliggen. Wie de koppenberg per fiets reeds opreed onder natte omstandigheden weet wat we bedoelen...

Wel, zoals het er nu naar uitziet zullen de profs hun koers kunnen rijden in droge omstandigheden, de kinderkoppen zullen er zo goed als droog bijliggen. Er staat daarbij een matige noordelijke tot noordoostelijke wind bij een graad of 11. Voor de wielertoerist op zaterdag is het iets spannender. Een zwakke storing trekt dan over het land met veel wolken en hier en daar wat lucht gedruppel. Wanneer dat 'hier en daar' de heuvelstreek is, dan is het weer prijs op de kasseihellingen. De renners trekken trouwens best een lange broek aan want wordt het tot vrijdag nog ruim 17°, dan moeten we het in het weekend doen met een graad of 10...

zaterdag 24 maart 2012

Zeebries...typisch lenteverschijnsel

De zon schijnt, het kwik klimt richting 20° en voor velen is dit het signaal om richting kust te trekken. Geen probleem, maar in de lente kan dit toch dik tegenvallen. Verschillende adders bevinden zich echter onder het gras deze periode van het jaar.

Hét verschil met de zomer is dat nu het zeewater nog koud is. Het duurt immers enkele maanden voordat het oppervlaktewater van de zee door de zon goed en wel is opgewarmd. Het oppervlaktewater van de zeegebieden bij onze kusten bedraagt actueel amper 7°. Dit terwijl door de zon het land reeds makkelijk opwarmt tot 20°! Er ontstaat dus tussen de scherpe grens land/water een enorm temperatuursverschil en dit vertaalt zich in een zeebries effect/circulatie.

Veelal wordt dit effect verklaard door stijgende luchtbewegingen boven het land (warme lucht stijgt immers want is lichter dan koude lucht) waardoor dan een circulatie zou tot stand komen met aan de grond een wind van over zee richting land. Echter is deze benadering niet geheel correct. De zeebries circulatie is slechts onrechtstreeks gekoppeld aan het thermische contrast tussen water en land. Dit effect wordt hieronder weergegeven.

Overdag warmt het land veel sterker op dan het zeeoppervlak. Daardoor zet de lucht uit over land (warme lucht zet altijd uit), waardoor de densiteit verlaagd. Op die manier worden de luchtdrukvlakken verder uit elkaar geduwd boven land in vergelijking met boven zee waardoor een relatief hoge luchtdruk ontstaat in de hoogte boven land. Aan de grond is het net andersom en is de luchtdruk relatief laag over land t.o.v de naburige zee. Aangezien de lucht neiging heeft te stromen van hoge druk naar de lage druk (compensatieeffect richting een drukevenwicht) zal er dus een circulatie ontstaan van land zee naar land onderin en omgekeerd bovenin, zoals op de schets is weergegeven.

Hieronder is nogmaals dit effect weergegeven in functie van de tijd:

Iets technischer kan de zeebries ook worden verklaard door de zgn. 'solenoïden'. Dit zijn circulaties welke ontstaat wanneer de drukniveau's en densiteitniveau's niet samenvallen, wat het geval is bij een sterk verschil tussen de temperatuur over zee en over land. Dit is hiernaast goed te zien, er ontstaan als het ware vlakken (grijs) tussen de kruisende vlakken. In het geval van een zeebries zal er een circulatie (vorticiteit) ontstaan in wijzerzin met dus aan de grond een aanlandige stroming (zeebries).

Eens deze zeebries wordt ingezet zien we de wind dan ook krimpen van oost/oostnoordoost naar een meer noordelijke richting, tot wanneer de lucht van over zee afkomstig is. Deze lucht is veel koeler dan de lucht over zee (welke door het koele zeewater koel is) en dus zal bij de invallende zeebries in een al dan niet brede kuststrook het kwik abrupt dalen. Dit kan makkelijk enkele graden zijn op een uur tijd! De aanwakkerende wind zorgt voor een extra koudegevoel.

In de (vroege) lente is het dan perfect mogelijk dat landinwaarts men in korte mouwen kan wandelen, terwijl men het aan zee zonder pullover niet kan stellen. Bijkomend probleem is het gevaar voor zeemist, ook wel 'zeevlam' genoemd. Wanneer warme lucht over het veel koudere zeewater stroomt zal deze lucht snel afkoelen tot het condensatiepunt. Maw, de aanwezige waterdamp in de lucht wordt omgezet in waterdruppeltjes en er ontstaat dus mist, soms dichte mist. Normaal bevindt deze 'zeemist' zich veilig over water, maar wanneer een zeebries opsteekt is er kans dat deze zeemist tot over land wordt gevoerd. Eens verderop over land verdampt de mist snel en is de hemel weer vrijwel helder. In het slechtste geval is het landinwaarts dus zonnig weer bij 20°, en vlak aan zee kil, grijs en mistig bij 8°. Door de zeebries...

Een fenomeen wat soms ook wel voorkomt is dat er even landinwaarts een strook ontstaat van stapelwolken. Vlak aan zee en verder het binnenland in is deze stapelbewolking afwezig. Deze wolken ontstaat in de opgaande tak van de zeebriescirculatie (vbij het zgn. zeebriesfront) zoals hiernaast is weergegeven.

Tenslotte voor de volledigheid melden dat 's nachts het omgekeerde van een zeebries kan ontstaan: de landbries, maar dat is minder van belang.

Een factor die de zeebries tegenwerken, ook al zijn de temperatuurcontrasten groot, is en achtergrondstroming zoals dat noemt, of gewoon de wind die waait. Is deze wind tegengesteld aan de dreigende zeebries (dus duidelijk aflanding) en sterk genoeg, dan kan deze wind de invallende zeebries tegenhouden en geniet men ook aan zee van warm en mooi weer. Dus ideaal zijn dagen met een goed voelbare oostelijke tot zuidoostelijke wind. Warme windluwe dagen in de lente zijn echter zeer risicovol voor de zeebries...

De komende dagen blijven gevoelig voor een zeebrieseffect want de zon schijnt uitbundig en de temperatuurcontrasten tussen het zeewater en het binnenland lopen sterk op.

donderdag 22 maart 2012

Lenteweer tot einde maart maar toenemend brandgevaar!

Bevestiging van wat ik eerder al aankondigde: het lenteweer dat we heden kennen duurt gewoon voort tot einde maart. Voor de Ronde Van Vlaanderen wordt het moeilijk om dit mooie weer aan te houden maar dat is nog ver.

De reden moet gezocht worden in de hoogte, zoals altijd. Een rug van hoge druk manifesteert zich steeds in onze buurt waardoor storingen ons niet kunnen bereiken. De blokkerende rug is niet erg uitgesproken maar toch dicht genoeg in de buurt om zijn invloed ten volle te laten gelden.

Bovendien is de rug boven ons goed gevuld met warme lucht in de hoogte wat uiteraard de stabiliteit ten goede komt. Aan de grond bevindt de hogedrukkern zich nabij de Noordzee met doorgaans een aflandige wind met aanvoer van droge lucht waardoor wolken niet te veel roet in het eten gooien. Volgende week trekt de kern zich iets terug naar het westen maar ook dan laten de modellen weinig lage wolken zien, het is ooit anders geweest!

De temperatuur op 850 hPa schommelt gans de periode rond +5°,wat onder thermometerhut in combinatie met de zon een aangename 18° oplevert als landelijk gemiddelde. 's Ochtends is het steeds frisjes met zo'n 2°, dat heb je met een oostelijke stroming natuurlijk maar tot vorst komt het niet, misschien lokaal een graad grondvorst niet te na gesproken.

Enkel maar voordelen? Nee, niet echt. Het neerslagdeficit loopt verder op want sinds begin februari valt er te weinig neerslag. Sinds dan is er in Ukkel een tekort van minstens 70mm en tot het einde van de maand blijft het zo goed als zeker droog. Vooral voor heidegebieden zal het brandgevaar dus enkel toenemen, zoals dat ook vorig jaar het geval was. Dit mede omdat de vegetatie er na de winter erg droog blijkt te zijn en de aangevoerde lucht tevens droog is met bv. gisteren een relatieve vochtigheid van amper 37%.

(C) Karim Hamid