woensdag 30 maart 2011

wielertoeriesten (2/4) in volle zon, profs (3/4) in gietende regen?

Het kan snel keren op de weerkaarten, dat zullen we aanstaande weekend wel merken. Een vroege warmteopstoot zal zaterdag zorgen voor een zomers weer met veel zon en maxima vlot boven 20° (25° in de Kempen is mogelijk!). Zaterdagnacht echter trekt een golvend koufront door het land en dit front lijkt ook zondag over ons land te blijven slepen. Dit kan zeker tot zondagmiddag voor veel regen zorgen. Daarna is het, met oog op de RVV, kijken naar hoe snel deze regenband naar het oosten zal wegtrekken. De RVV wordt immers in het westen van ons land gereden en dus is snelheid van de oostelijke progressie van essentieel belang.


Naar het er nu naar uit ziet is er een reële kans dat zondagvoormiddag regenachtig verloopt over het RVV gebied, maar dat het in de namiddag overwegend droog wordt met zelfs wat zon. Echter, zo ver vooruit is dit nog nauwelijks uit te maken, het is wachten op volgende modelruns. De regen van de nacht en zeker voormiddag lijkt zeer reeel maar wat daarna komt blijft dus even afwachten...

Ook de temperatuursduik zal spectaculair zijn, van zo'n 23° op zaterdag naar zo'n 12-13° op zondag. Verwacht zaterdag trouwens geen stralend blauwe hemel, er lijkt nogal wat hoge bewolking binnen te schuiven vanaf het westen, afkomstig van het golvende front west van ons...doch, dit zal voor veel mensen geen hindernis zijn om de BBQ uit te halen...en het belooft een wel erg drukke toer voor wielertoeristen te worden met dit soort weer...hoeveel zullen er de top van de Koppenberg halen zonder voet aan grond te moeten zetten bij al dat gewriemel??

dinsdag 29 maart 2011

weerkaartbespreking op zondag

Er lijkt een kentering te komen op de weerkaarten , in zoverre dat een zonaal regime evenwel niet te zien is over onze streken, maar de stationaire blokkades lijken er ook stilaan uit te gaan. De stroming wordt meer en meer zuidwestelijk en de hogedruk lijkt zich te verplaatsen richting Europees continent, meer bepaald over het zuiden.

Vandaag dinsdag hebben we nog te maken met een laatste hogedrukcel, gevuld met vrij koele lucht (bewijze hiervan de vrieskou afgelopen ochtend). De komende dagen is de evolutie interessant met een trogopbouw over de westelijke Atl. Oceaan en rugopbouw over Europa. Aan de noordflank van deze opbouwende rug trekken eerst nog enkele regenzones richting onze streken. Het gaat om een occlusie (woensdag) en een warmfront (do en deels vr). Daarna krimpt de stroming snel naar zuidwest en komen we terecht in een brede warme sector. Met een sterke hoogtestroming wordt snel warme lucht naar de Benelux aangevoerd, aan de voorzijde van een golvend koufront en de naderende hoogtetrog op de Oceaan. De advectie van warme lucht is vrij spectaculair, in zoverre dat de 10° isotherm tegen zaterdag over onze regio komt te liggen. Met veel zon (zeker over het centrum en oosten van de regio) kan dat 2m maxima opleveren vlot boven 20°, met prikwaarde rond 23-23° over het centrum van het land.

Diverse modellen suggereren de ontwikkeling van een prefrontale grondvore met convergentielijn. Deze zou in de namiddag en avond over ons land trekken en hierop zou onweer tot ontwikkeling kunnen komen. Erg hoge onstabiliteitswaarden zijn nog niet aan de orde maar de stroming is toch sterk en dus is het vooral uitkijken naar de dynamische factoren. Maar daarvoor is het nog veel te ver. Updates hierover kunnen zoals altijd worden gevolgd op deze link.

Tegen zaterdagnacht trekt het koufront traag over het land en het is uitkijken voor actieve golven op het front welke over Frankrijk zouden kunnen ontstaan en vooral het centrale en oostelijke deel van het land kunnen aandoen.

maandag 21 maart 2011

radioactieve wolk over Europa??

O.a de krant Metro kwam vanmorgen met deze onheilspellende berichtgeving. Men verwacht dat de radioactieve wolk uit Japan uiteindelijk bij ons zal aankomen. Welja, wat is daar zo vreemd aan? Uiteindelijk circuleert de lucht vlot over het noordelijke halfrond. Mocht men een luchtdeeltje een maand volgen, en deze slaat niet neer op aarde, dan zou men verwondert zijn waar dat luchtdeeltje dan op aarde is aangekomen. Evengoed kan dat zelfde luchtdeeltje op plaats van vertrek terug te vinden zijn, maar intussen 3 of 4 keer rond de aarde hebben gecirculeerd!

Om te zien hoe luchtdeeltjes (en dus ook een verzameling van luchtdeeltjes, zoals een rook- of andere vervuilde wolk) bestaan en computermodellen en daarop kan men mooi zien, op basis van o.a de heersende winden, hoe zo'n wolk zich verplaatst op verschillende hoogtes. Hieronder is zo'n simulatie weergegeven van het Amerikaanse weermodel GFS, en dit voor verschillende hoogtes en tot 192 uur vooruit. De rode lijn geeft de wolk weer welke wordt geloosd op een hoogte van 50 m. De blauwe lijn voor een hoogte van 1000m en de groene lijn voor een wolk die uiteindelijk aankomt op 3000m en vervolgens wordt opgepikt door de stroming. Het is niet verwonderlijk dat de groene lijn de wolk het verst meedrijft want hoe hoger in de atmosfeer, hoe meer wind over het algemeen. En dus is hier ook te zien dat zo'n wolk na vele dagen uiteindelijk nabij het Europese vasteland arriveert...

Dit uiteraard enkel wanneer de wolk intact blijft. Komt zo'n wolk terecht een een regenzone, dan is duidelijk dat veel van de inhoud naar beneden slaat door de neerslag en sterk wordt verdunt. Ook in de andere gevallen zal er zgn. dispersie optreden in de atmosfeer, welke neerkomt op het verdunnen van de concentratie.

De verwachtte concentraties radioactiviteit (uitgedrukt in Becquerel/m³ of Bq/m³) over Frankrijk is bv. 0.001 Bq/m³ ofwel 10 mBq/m³). Als men weet dat de natuurlijke radioactiviteit in Ukkel schommelt rond 3 Bq/m³ (of dus 3000 mBq/m³) en vroeger regelmatig waarden door kunstmatige radioactiviteit werden gemeten tot >100 mBq/m³, grotendeels tgv kernproeven), dan is er niet echt reden tot paniek . Overigens, net na de kernramp van Tsjernobyl werd in Ukkel een piek genoteerd tot rond 900 mBq/m³.

Daarbij komt dat, wanneer zo'n wolk over ons zou trekken op een hoogte van enkele kilometer, deze de grond niet bereikt. Enkel bij regen zullen de radioactieve deeltjes effectief de bodem bereiken. Belangrijk is hierbij op te merken dat er de komende 7 dagen nauwelijks of geen neerslag verwacht wordt over ons land.

Laat deze situatie van een kernincident op zeer grote afstand alweer een mooi voorbeeld zijn van welke verhalen snel de ronde doen en hoe mensen dit meteen oppikken en panikeren. Het is een voorsmaak van wat dat zou geven als een zelfde incident zich zou voordoen in bv. Europa....De pers heeft hierin een zeer belangrijke verantwoordelijkheid!

Meer info over natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit kan u hier vinden...

Weerkaartbespreking op zondag - hogedruk heerst verder

Al weken moet ik hetzelfde herhalen, een zonaal regime is niet over onze streken te vinden en bevindt zich ver weg over het noorden van Europa. Een geïsoleerde hogedrukcel met kern rond 1037 hPa, strekt zich uit van de oostelijke oceaan tot over Oost Europa en de as bevindt zich over de Benelux. De aangevoerde is van oorsprong vrij koud, wat te merken is aan de koude nachten, maar de zon kan het kwik nog doen pieken naar zo'n 14 à 15 graden. De wind is slechts zwak wat maakt dat de eerste 2 dagen van de week erg aangenaam zijn.

Ook woensdag lijkt een vrij mooie dag te worden, al kunnen er dinsdagnacht lage wolkenvelden binnendrijven en kan het even duren voor die woensdag zijn opgelost, wat grotendeels wordt verwacht. Met wat geluk is het ook donderdag en vrijdag vrij zonnig met nog steeds aangename maxima. Met wat geluk, want de drukkern is tegen die tijd opgeschoven naar het westen en wij krijgen wat meer zee-invloed.

Tegen die tijd zien we over Noord-Europa ook een trog afzakken naar het zuidoosten en deze trog veegt de hogedruk bij ons tijdelijk weg waardoor ook front kans ziet om over onze streken te raken met zaterdag waarschijnlijk veel wolken. Spectaculairder is het verschil van luchtmassa voor en achter dit front, met op 850 hPa een temperatuur rond +3° en erachter waarden van zo'n -8°. Dit zal even wennen zijn, want op vrijdag kunnen we mits voldoende zon nog 15° halen, zaterdag zal dat met moeite nog 10° zijn en op zondag amper een graad of 8, dan mogelijks weer met meer zon.

De nachten worden na vannacht enkele graden zachter met dan nauwelijks nachtvorst, maar naar het weekend toe lijkt de vorst terug te komen in de nacht...

Maar laten we positief blijven, tot en met vrijdag blijft het met wat geluk mooi en aangenaam lenteweer, vooral leuk voor wie vrij kan nemen...

vrijdag 18 maart 2011

wind bij Japan even onzekerder

Een hogedrukgebied bereikt vandaag en morgen zaterdag Japan waardoor de stroming minder duidelijk wordt. Even kan de stroming zelfs aanlandig te worden en kunnen eventuele lozingen Tokio bereiken. Naar zondag toe wordt de stroming weer duidelijker aflandig. Een actieve neerslagzone trekt dan wel over de regio en begin volgende week wordt het weer kouder met sneeuwbuien. De stroming lijkt dan wel aflandig te blijven. De komende 48h blijven dus het meest kritisch wat betreft drijfrichting van een eventuele gecontamineerde wolk...

donderdag 17 maart 2011

Situatie Japan

De situatie wat betreft luchtstroming blijft gunstig over Japan. Er is nagenoeg steeds een aflandige wind aanwezig, gericht naar het oosten tot zuidoosten. Ook de weersgesteldheid gaat morgen en zaterdag flink verbeteren. De sneeuwbuien, gekoppeld met de inval van koude lucht de afgelopen dagen, trekt nu weg naar het oosten en maakt plaats voor zachtere luchtmassa's. Een hogedrukgebied zal de komende dagen ook voor droog weer zorgen.

Tijdens het 2de deel van het weekend lijkt een actieve storing over Japan te trekken met vrij veel regenhoeveelheden. In de loop van volgende week echter valt de koude lucht opnieuw in met wederom enkele sneeuwbuien. De stroming blijft echter ook dan doorgaans aflandig wat gunstig is.

dinsdag 15 maart 2011

Kernramp Japan

Over hoeveel schadelijke stoffen en zo er ontsnappen uit de kernreactoren in het oosten van Japan is uiteraard weinig informatie. Niettemin kunnen we toch al zien hoe een eventuele schadelijke wolk zich eventueel zou verplaatsen.

Volgens de laatste berekeningen van diverse modellen zou het gros van een eventuele wolk zich snel evacueren richting Stille Oceaan en dan een koers zetten in oostelijke richting, bijna parallel aan de breedtegraad. Vandaag was/is de stroming in de onderste lagen tijdelijk meer NE tot E wat betekent dat de aangevoerde lucht bij Tokio tijdelijk vanuit het uitstootgebied kwam. Dit is echter maar tijdelijk, getuige onderstaande animatie.

Na enkele dagen zou de wolk dan de westelijke gebieden van de USA bereiken maar uiteraard moet dan bekeken worden in hoeverre alles is verdund, eventueel is neergeslagen onderweg door eventuele neerslag etc...

Gunstig is sowieso dat de stroming de komende dagen aflandig is en de eventuele schadelijke stoffen niet ver landinwaarts trekken....

Hierna nog een trajectberekening van het weermodel GFS, berekend voor 3 uitstootniveau's.weerkaartbespreking op zondag

Van echte zonaliteit over onze regio is reeds maanden geen sprake en ook deze week is dit niet anders. Opnieuw is een krachtig hogedrukgebied actief over Noord-Europa en worden regelmatig hogedrukcellen aangevoerd vanaf de Oceaan. De hoogtekaart laat steeds hernieuwde opstoten zien van rugopbouw over West-Europa terwijl negatieve hoogte-anomalieën nog steeds deel uitmaken van het westelijke Middellandse Zeegebied. De primaire barocliene zone situeert zich bezuiden Groenland richting Noord-Scandinavië.

Vandaag dinsdag kunnen we even genieten van een gunstige grondconfiguratie met dus het noordelijke high en een afgesplitse low over het Iberisch schiereiland. Hiermee wordt met een uitdrogende oostelijke stroming warme lucht aangevoerd met op 850 hPa een graad of 5. Dit moet met veel zon resulteren in waarden tot 18 à 19°. De lage wolken in het noorden zouden moeten verdwijnen en hoge wolken zullen dan enkel nog te zien zijn bij tijds.

Vanaf woensdag gaat het bergaf met morgen waarschijnlijk nog opklaringen en zeer aangename maxima tot 15°. De wind is wel steeds goed voelbaar na de middag.

Donderdag krijgen we last van de opschuivende depressie boven Spanje, in zoverre dat de stroming van over zee komt en er meer vocht wordt aangevoerd. Een spat regen is dan niet uitgesloten en het zal dan meest grijs zijn. Vrijdag dan bereikt een storing ons land al is er onduidelijkheid over de activiteit. Enkele modellen laten hierop een actieve golf ontstaan welke over ons land trekt later op vrijdag en vrijdagnacht. GFS laat die golf niet echt zien en houdt het dan ook bij een passage van een zwak frontaal systeem zonder meer. Hoe dan ook, achter dit front doemt opnieuw snel een nieuwe hogedrukcel in zoverre dat we zaterdag snel droog weer kunnen verwachten en opklaringen.

De aangevoerde lucht achter het front is wel aanzienlijk kouder van oorsprong (komt deels van achter het polaire front welke door de hogedrukopbouw weer breekt). Ondanks de opklaringen zaterdag zullen de maxima de 10° maar moeizaam halen en dit zal eveneens het geval zijn op zondag.

Het lijkt er op dat deze nieuwe hogedrukcel begin volgende week opschuift naar de Baltische regio waarbij ons land opnieuw terecht komt in oostelijke stromingen. De aangevoerde lucht blijft wel fris en vanaf zondagochtend is de kans op nachtvorst zeer waarschijnlijk op de meeste plaatsen.

zondag 6 maart 2011

Weerkaartbespreking op zondag - begin zonnig, later minder

Blokkades overheersen nog steeds op de Europese weerkaart met een high-over-low blocking boven West-Europa welke de komende 24 uur verdwijnt. Het bijhorende 'high' schuift de komende 48h op 500 hPa van de UK via ons land naar Italië en verdwijnt daarna snel. Aan de grond schuift het bijhorende hogedrukgebied ten noorden van ons naar Oost-Europa en zorgt voor het in standhouden van een continentale stroming met als gevolg niks dan zon om maandag en dinsdag. De aangevoerde lucht is koud en dat zien we aan de negatieve minima. Overdag moet de zon alles geven om het nog ietwat aangenaam te maken en dat lijkt vooral op dinsdag te lukken wanneer de stroming meer zuidelijk wordt en de kaap van de 10° gehaald wordt bij niks dan zon, dat neigt naar vroege voorzichtige lente.

Vanaf het midden van de week zet zich een strakke zonale stroming op gang van De Newfoundland eilanden tot aan de Noorse kusten. Hierdoor kunnen verzwakte storingen net tot over ons land komen te liggen met een resulterende degradatie van het weerbeeld. Veel neerslag wordt uiteraard niet verwacht en de koude nachten zijn we ook kwijt dan. Na woensdag zien we de zonale stroming uitzakken naar het zuiden over de Oceaan en hierdoor lijken actievere storingen ons vanuit het westen te kunnen bereiken. Ook vanaf het zuiden lijken storingen op ons af te stomen, en dat is toch weer een tijd geleden. Uiteindelijk lijkt volgend weekend dus nogal wisselvallig te verlopen en houden we het hoogstwaarschijnlijk niet droog...De nachten verlopen dan positief en overdag moet het makkelijk 9 à 10° worden...

dinsdag 1 maart 2011

overzicht februari 2011

Wie dacht dat de winter ferm ging doorzetten dit jaar was er aan voor de moeite. Ofschoon een Russisch hogedrukgebied wel degelijk de weerkaart domineerde afgelopen maand, kon de koude landlucht ons nimmer bereiken door tegenstand vanaf de oceaan die net genoeg was om de wintergrens ten oosten van ons land te houden... Hieraan zie je hoe dicht zacht en koud winterweer soms van elkaar ligt, zelfs bij zogezegd mooie winterkaarten...

Dit alles is mooi terug te vinden in de cijfertjes. De luchtdruk en wind scoren perfect volgens de normalen. De temperatuur echter was zo'n 2 graden hoger dan de normalen, dit zowel voor de min, de max als de gemiddelde temperatuur...

De zon scheen ook een stuk minder dan normaal (54 tegen normaal 76 uur). De neerslag en het aantal neerslagdagen bevinden zich verder binnen de grenzen van het normale.

Opvallend: geen enkel onweer werd geregistreerd in februari! Dit was ook al het geval voor januari en in december 2010 noteerden we slechts 1 onweersdag. We kunnen dus gerust stellen dat de afgelopen weerkundige winter zeer laag scoort wat betreft onweersactiviteit ion onze streken.

De stroming was meestal ZW en het viel ons op dat invallen van maritieme polaire lucht (met koude bovenluchten) quasi totaal afwezig bleven.

Let op: er is vanaf januari 2011 ook een overzicht, gebaseerd op de nieuwe normalen van het KMI, deze zijn hier te vinden.

Bron cijfermateriaal: KMI