donderdag 6 juli 2017

Kans op hevig onweer

Een gebied met warme en vooral onstabiele lucht trekt momenteel vanuit Frankrijk naar de Benelux toe. Op 850hPa stijgt het kwik vandaar richting +17 graden wat vrij veel is. 

Op synoptisch vlak valt er weinig te vertellen; het westen van Europa wordt gedomineerd door een barometrisch moeras waarbij een klein lagedrukgebied/vore over Bretagne ligt en vanavond ons land bereikt. Voorts is er sprake van een Spaanse Pluim configuratie waarbij de voorste barokliene band om 10Z over Nederland ligt. Daaraan gekoppeld zien we een duidelijke Elevated Mixed Layer (EML) met kenmerkende 'inverted V' en hoge CIN. Door de bijhorende verzadigde laag in de mid-levels zien we op veel plaatsen wolkenvelden hangen met de typische Ac flocus structuur. Duidelijke frontale zones zijn in onze buurt niet terug te vinden. In de hoogte speelt een naderende kortgolvige trog een rol al is deze slechts bescheiden. De trog beweegt wel vrij snel oostwaarts wat de PVA aan de voorzijde wat kan bevorderen.

Dit alles zorgt de komende uren voor flinke latente onstabiliteit waarbij de ML-CAPE oploopt tot 2 à 3 KJ in diverse regio's. De LI zakt naar zeer lage waarden rond -8 graden. Voorts is er sprake van enige shear waarbij de SRH oploopt naar waarden tussen 100en 150 m2/s2.

Het lijkt er op dat we vandaag het weerbeeld in twee delen moeten verdelen. Een eerste onweersgolf bereikt ons de komende uren (nu reeds actief over de Franse grens) maar is uiteraard nog volledig geworteld in de mid-levels dus veel shear 'ontvangen' deze buien niet en ook de CAPE is lager dan de modellen laten zien (ze worden gevoed uit een laag boven 3 km). Bovendien is de naderende hoogtetrog nog te ver af om invloed uit te oefenen en is de shear nog niet aan het pieken. Veel overlast verwacht ik m.a.w dus niet van deze eerste golf, zeker niet in de westelijke landshelft. Een kanttekening moet gemaakt worden voor het oosten. Deze buienzone bereikt het oosten pas wat later en daar kunnen de buien deels wél gevoed worden vanuit de PBL en dus feller uit pakken.

Een tweede golf wordt door diverse weermodellen (laat) vanavond verwacht vanaf het westen, op het moment dat de hoogtetrog vlakbij is en de grondvore over ons ligt. Dan kunnen de buien wel overlast veroorzaken gezien de hoge onstabiliteit en de significante shear. Erg extreem zijn de parameters niet, maar voldoende om de buien te laten organiseren tot een matige squall line incl. bow-echo vorming. De kans op supercells is niet extreem maar ook niet afwezig. Bij de meer georganiseerde buien kan lokaal wateroverlast optreden (treksnelheid hoog maar wel veel PW tot 40 mm!). Ook kunnen d windstoten oplopen richting 80 à 90 km/h (Ivens gaat tot 80 km/h). Bij een supercell is dat potentieel meer en is er ook een kleine kans op een windhoos (STP boven 1). Ook hagel van betekenis bij de supercells is mogelijk al suggereren de modellen diameters van niet meer dan 2 à hoogstens 3 cm.