zondag 3 januari 2010

Weerkaartbespreking op zondag

Elke zondag blik ik vooruit op wat de komende week zal brengen...volgens de weerkaarten

We zijn nu goed en wel vertrokken voor een nieuwe winterse periode, nadat allerhande pluimen en kaarten hiervoor reeds lang van te voor hadden verwittigd. De zondagse kaarten tonen een blokkade op de Oceaan welke we nog het best kunnen omschrijven als een High-Over-Low Blocking met de hogedrukcel op 500hpa nabij Groenland. Vrijwel gans Europa bevindt zich echter onder de invloedssfeer van een uitgestrekte hoogtetrog over Noord-Europa. Aan de grond vertaalt dit zich in een uitgestrekt vrij vlak lagedukgebied over Europa. Opvallend nog steeds is dat, ondanks de winterse situatie, van een beresterk hogedrukgebied geen sprake is. Geen koude droge noordooster dus. Het is puur de Atlantische blokkade die zorgt voor het in stand houden van de koude lucht. Sterke koude advectie vindt bijgevolg ook niet plaats, doch de luchtmassa bij ons blijft aan de koude kant met een TE850 rond 7° gemiddeld en een T850 tussen -5 en -10°.

Het uitblijven van de aanvoer van echt superkoude lucht en T850 amper onder -10° houdt in dat we geen records hoeven te verwachten. Dit is ook te zien wanneer we kijken naar de meteogrammen en EPS-grafieken. Daarop zien we inderdaad een eerder gezapige vorstperiode met maxima net onder het vriespunt en minima zo rond -6°, dit uiteraard van dag tot dag wat verschillend en ook met de nodige geografische variabiliteit (sneeuwdek of niet,...).

In de loop van de week gaan er zich enkele belangrijk verschuivingen voordoen op de winterkaarten. Meest opvallend is het uitzakken van een portie extra koude lucht in de hoogte, afkomstig van de noordpool. Deze afsplitsing trekt de komende dagen heel geleidelijk naar het zuiden en de T500=-40° bereikt ons in het midden van de week. Onder impuls van de uitzakkende trog ontwikkelt zich een lagedrukgebied over het Middellands Zeegebied, zowel aan de grond als in de hoogte. Dit is een perfecte configuratie om wél transportkou op touw te zetten. M.a.w, naar volgend weekend toe lijkt een aanspannende NE stroming nog wat koudere lucht aan te voeren met nog wat lagere temperaturen. Aan de grond komt dan volgens vrijwel alle modellen een druk-dipool tot stand met lagedruk over het zuiden en een hogedrukgebied over het zuiden van Scandinavië. Deze configuratie komt dicht in de buurt van wat we zouden kunnen omschrijven als 'perfecte' winterconfiguratie.

Zolang geen zachte Oceaanlucht onze streken kan doordringen lijkt de vorstperiode in elk geval in stand te blijven en blijft de koudegolf (=5vorstdagen waarvan 3 ijsdagen) gehandhaafd.

De onbekende in dit koude verhaal blijft de sneeuw. De eerste dagen blijven vooral de westelijke gebieden gevoelig voor sneeuwbuien, gezien de trog zich afsplitst via de Noordzee. Echter, ook de actieve neerslag omheen het uitdiepende laag over de Middellandse Zee kan een factor van belang worden en kan onze streken vanuit het oosten bereiken tegen het tweede deel van de week. Echter, tot hoever deze sneeuw zal reiken blijft een groot vraagteken en de oostelijke gebieden maken waarschijnlijk wel de meeste kans op sneeuw uit het oosten...
-