donderdag 30 augustus 2012

Drummen op de oceaan

Terwijl TC Isaac intussen sterk in kracht is afgezwakt blijft de storm voor overlast zorgen in o.a Louisiana, ten gevolge de grote neerslaghoeveelheden. Lokaal is meer dan 600 mm regen gevallen in nog geen 24 uur tijd en dat kan uiteraard niet zonder problemen blijven. De storm trekt nu verder afzwakkend naar het noordoosten.

Twee nieuwe systemen zijn intussen al volop actief, namelijk orkaan Kirk welke aan zal zwellen tot een cat 2 orkaan en later wordt opgenomen in de westcirculatie. Een tweede TC (LESLIE) heeft zich snel gevormd en lijkt aan te zwellen tot een sterke orkaan van minstens cat.2. Gelukkig lijkt deze storm over zee te blijven en vormt deze geen bedreiging voor de bevolking. Volgens sommige modellen, waaronder GFS, lijkt deze orkaan wel een lang leven beschoren en het zou mijn niet verwonderen mocht dit een orkaan worden van cat 3 of meer...want de orkaan komt in wateren met een SST temperatuur van 28° en meer, want het water ten oosten van de USA is zo'n 2 à 3 warmer dan normaal...


maandag 27 augustus 2012

zet TS Isaac ramkoers op New Orleans?

Tropische storm Isaac zet verder koers noordwestwaarts en is op de satellietbeelden nog steeds weinig gestructureerd. De kracht valt voorlopig dan nog mee want de storm heeft het orkaanstadium nog niet bereikt. Boven het warme zeewater van de Golf van Mexico zal de storm waarschijnlijk in kracht toenemen en snel orkaankracht bereiken, eventueel uiteindelijk een cat2 orkaan worden om zo in te beuken op de zuidkusten van de VS. 

De laatste 48 uur is het voorspelde traject van de storm steeds verder westwaarts bijgesteld, in zoverre dat het oog van de voorziene orkaan nu aan land zou gaan over New Orleans, uitgerekend daar dus waar 7 jaar terug orkaan Katrina een landfall uitvoerde. De kracht van de orkaan toen is evenwel niet vergelijkbaar met deze die nu wordt voorzien, doch naast de wind is het uiteraard uitkijken voor de bijhorende vloedgolven en vooral felle neerslag. De spreiding van het traject is echter vrij groot.

zondag 26 augustus 2012

Zomer 2012 was perfect normaal!

Er is al heel wat geschreven over de voorbije zomermaanden en nog meer geklaagd, vooral over het wispelturige karakter van deze zomer. Maar net deze wispelturigheidheeft er voor gezorgd dat de zomer 2012 (maanden juni, juli en augustus) er normaal uitkomen. De laatste decade is nog niet binnen en dus onder voorbehoud (op basis van de voorspelde waarden) maar het lijkt er op dat de gemiddelde etmaaltemperatuur rond het gemiddelde van 17.5° zal uitkomen en dus lijkt het er sterk op dat op gebied van temperatuur we niks te klagen hadden. Vooral de zeer warme periode van vorige week heeft het gemiddelde flink naar boven getrokken...

Echter, de onderstaande grafiek laat goed zien dat deze 'normale' gemiddelde waarde tot stand is gekomen door een opeenvolging van te koele en te warme periodes. Wat zonneschijn betreft zullen we uitkomen bij ruim 520 uur, terwijl we normaal recht hebben op 578 uur, dus de zon heeft het wel wat minder goed gedaan. Ook viel er in Ukkel meer neerslag dan gemiddeld, zo'n 269mm (deze waarde kan best wat afwijken van de officiële waarde eind deze week gezien er nog buien verwacht worden komende week). Normaal valt er 225 mm regen, dus we hebben minstens 40 mm meer regen te slikken gekregen. Opvallend was ook het hoge aantal onweersdagen in juli (20 dagen) en augustus (minstens 15 dagen), wat het totaal wss in de buurt van 46 onweersdagen brengt tegen 40 normaal. Gemiddeld 1 op de 2 dagen werd in ons land dus ergens onweer waargenomen!

Nazomer?

Na deze wisselvalligheid snakt iedereen toch ook weer naar een wat meer stabiele nazomer. Gans de zomer slaagde hogedruk er immers niet in om te stagneren op een voor ons gunstige locatie. Statistisch stijgen dan ook de kansen dat dit alsnog gebeurt en het is geenszins te laat. Mocht alles meezitten, dan is mooi nazomerweer (welke niet moet onderdoen voor zomers weer) mogelijk tot ver in oktober. Voordeel van nazomer tegen over hoogzomer is het clemente klimaat 's nachts (koelere nachten) en de niet al te hoge maxima overdag. Ook slagen onweders er nu minder en minder in om het warme weer af te straffen...

Wanneer we de laatste globale modellen en ensembles mogen geloven, dat zit er nazomerweer in vanaf de start van volgende maand. Hoe standvastig en uitgesproken die zal zij n is speculatief maar alle signalen wijzen naar een aangename nazomerse periode...

Noot: de weergegeven waarden zijn op basis van KMI gegevens en zijn indicatief, de cijfers zijn NIET definitief noch officieel aangezien voor de laatste decade van augustus voorspelde data is gebruikt

Isaac trekt Golf van Mexico binnen

Tropische storm Isaac wordt goed in de gaten gehouden want verwacht wordt dat deze storm in kracht zal toenemen en straks orkaankracht zal bereiken. De verwachtte koers trekt tussen Cuba en Florida door om zo ergens uit te komen oost van New Orleans tegen dinsdag. Zowel koers als intensiteit zijn nog een onzekere factor. Zo schuift het NHC het traject steeds verder westwaarts en zo komt de kern van de orkaan steeds dichter bij New Orleans te liggen op basis van de laatste prognoses! De actuele satellietbeelden ogen weinig indrukwekkend en van een mooi stormpatroon met oog is al helemaal geen sprake. 

Dit zal de komende 48 uur vermoedelijk wel veranderen wanneer de storm orkaankracht bereikt en mogelijks uitgroeit tot een orkaan van categorie 2. De koers doet denken aan de legendarische orkaan Katrina welke in 2005 New Orleans aandeed. Evenwel was de kracht van de orkaan toen een pak sterker dan de voorziene kracht van deze orkaan wanneer deze aan land zal gaan. Katrina bereikte net voor 'landfall' kracht 5, de hoogste waarde...

Intussen spoken ook de typhoons Tembin en Bolaven over het noordwesten van de Stille Oceaan en zorgen daar voor gevaar. Tembin trok al eens over Taiwan en lijkt nu een tweede kaar af te stevenen op het eiland. Bolaven is uitgegroeide dot een cat4 orkaan en trekt richting Noord-Korea. Hieronder een recente sat-loop van de typhoon...

woensdag 22 augustus 2012

Orkanen en zeeijs

Actueel gaat het niet zo goed met het arctische ijs. Zo slecht zelfs dat het ijsoppervlak een dieptepunt bereikt sinds minimum 10 jaar. Zowel het totale oppervlak aan zeeijs (sea ice extent) als de gesloten ijsoppervlakte (sea ice area) bereiken een dieptepunt. De totale oppervlakte (sea ice extent) duikt zelfs onder het dramatische record van 2007 en nadert de 4milj km². Daarin zit ook het gefragmenteerde ijs, welke gevoelig is voor stromingen en weer. De invloed van een ongewoon sterke depressie over het poolgebied (link) zorgde voor een negatieve invloed op het breken/smelten van de ijskap.


Van de polen naar de tropen, want daar gebeurt er ook één en ander. De orkaanseizoen is nu op full speed en de één na de andere tropische storm ontwikkelt zich nu. TC Isaac sterkt verder aan en zet koers richting Cuba en later zou deze storm met orkaankracht de zuidoostkust van de VS bereiken met gevaar voor overstromingen. Daar zal de storm wel nog enkele dagen over doen.. Verder op de oceaan zien we reeds de kiemen van een nieuwe potentiële storm...niks abnormaal uiteraard voor deze tijd van het jaar.

In het noordwesten van de Pacific zitten zowel typhoon Tembin als Bolaven op koers, de eerste nadert Taiwan en de laatstgenoemde zet ramkoers naar regio Shanghai met evenwel een onzekere koers...

maandag 20 augustus 2012

Extreem krachtige typhoon in de maak?Het is druk op het westelijke deel van de Grote Oceaan. Actueel zwelt Typhoon* Tembin op tot een cat. 4 kracht en zet koers naar Taiwan. Intussen zijn ook de kiemen te zien van een nieuwe typhoon in wording, tropische cycloon Bolaven. Vooral deze typhoon moet in het oog gehouden worden want zowel GFS als ECMWF laten deze typhoon aanzwellen tot een erg krachtig exemplaar.

Deze typhoon zou zich zeer langzaam verplaatsen naar het westen tot noordwesten en later in de week de oostkusten van China bereiken, al is de koers uiteraard nog erg speculatief. In de gevarenzone liggen nu nog zuidelijk Japan en Zuid-Korea.


Op de Atlantische Oceaan is het nog steeds relatief rustig. Wel is er de orkaan Gordon welke vrij oostelijk actief is en het status orkaan (cat 2) nog had net bezuiden de Azoren, wat een vrij ongewone regio is voor dergelijke orkanen. Deze stropische storm zwakt verder af en is intussen afgezwakt tot een kracht onder het orkaan-status en de storm zal waarschijnlijk min of meer ter plaatse uitsterven. Hiernaast is een recente satellietopname te zien van deze tropische storm. De kern is onder invloed van de straalstroom volledig naar het oosten uitgewaaierd waarbij de hoge wolken zich tot over de Benelux uitstrekken. Net aan de zuidflank van de kern is nog een actief onweer te zien (kleine fel-witte stip), wat toch nog steeds duidt op enige activiteit in deze regio.

*ps: voor de VTM nieuwslezeres: een Typhoon is een krachtige tropische storm over het noordwesten van de Grote Oceaan.

"watertornado's zeer uitzonderlijk"

Dat het waarschijnlijk nooit goed komt met de weer-gerelateerde berichtgeving in de media bleek vanmiddag nog maar eens in het VTM journaal. De nieuwslezeres had het over tientallen 'watertornado's' over een meer in de VS, en het feit dat deze ontstaan door botsende koude lucht met het warme water. En uiteraard ook dat deze verschijnselen zeer uitzonderlijk zijn...Ze zouden ook tot wel 600m (!) hoog uitgroeien...

Tja, mevrouw de nieuwslezeres: deze waterhozen (want zo noemen we deze slurfjes) zijn allerminst uitzonderlijk, zelfs niet bij onze wateren, en dat ze wel 600m hoog worden is al evenmin bijzonder.

Misschien de volgende keer gewoon eens wat eenvoudig opzoekwerk uitvoeren. Dank U.

zaterdag 11 augustus 2012

Pukkelpop...één jaar later

Volgende week start een nieuwe editie van het muziekfestival Pukkelpop. De vorige editie liep zoals iedereen weet dramatisch af door de doortocht van een hevig onweer, waarbij vijf mensen het leven lieten.

Die dag (18 augustus) trokken diverse zware onweerscellen over het land waarbij op diverse plaatsen water- en windschade werd aangericht. De onweerscellen waren dynamisch van aard en werden getriggerd in een warme onstabiele luchtmassa. Door de aanwezigheid van redelijk wat hoogtestroming in combinatie met een doortrekkend mesolaag (klein lagedrukgebied aan de grond) werd er veel windshear gecreëerd. De vrij hoge onstabiliteit, in combinatie met de windshear was voldoende om agressieve buien te doen ontstaan. Eén van deze buien bleek achteraf een bow echo te zijn met bookend vortex en deze cel trok over de festivalweide. Onderzoek ter plaatse na het drama en analyse van de RADAR beelden heeft aangetoond dat de zware windstoten hoogstwaarschijnlijk gekoppeld dienen te worden aan felle valwinden (downbursts), nabij de bow echo of bezuiden de bookend vortex. De aanwezigheid van een tornado lijkt weinig waarschijnlijk. Hieronder is het principe weergegeven van een buiencel die onder gunstige windshear omstandigheden evolueert tot een bow echo en daarna tot een bow echo met bookend-vortex. De gevaarlijkste winden zijn te verwachten net aan de voorzijde van de boog en bezuiden de bookend vortex (aangeduid hier met 'rotating head'.


Onderstaand bewerkt RADAR beeld is de beruchte onweerscell vlak voor zij toesloeg bij Kiewit (K). De cel toont duidelijk de structuur van een bow echo met bookend vortex (beeld KMI). Opvallend bij deze ramp was de impact, want weerkundig gezien was deze cel niet zo abnormaal hevig. Maar de cel trok over een domein met tenten en andere constructies, in combinatie met de aanwezigheid van zo'n 60.000 festivalhangers. Dit was problematisch. Een jaar later heeft men duidelijk lessen geleerd uit dit drama en werden festivalorganisatoren alerter voor het aspect 'meteo'. Al blijft de vraag aanwezig wat men kan doen wanneer een zwaar onweer zo'n festival nadert...

En dit jaar?

De kans dat de geschiedenis zich herhaald is uiteraard klein, doch we moeten waakzaam blijven. Elk (fel) onweer welke over een festival trekt blijft een potentieel gevaar. Eén blikseminslag op bijvoorbeeld een tent is genoeg (en dit hoeft heus niet bij een zwaar onweer te gebeuren) om verschillende slachtoffers te maken. Afgelopen week werden nog verschillende mensen gewond bij een festival in Nederland door doortocht van een onweersbui. Tijdens het tweede deel van de week bevinden we ons onder een zuidwestelijke hoogtestroming met aanvoer dus van vrij warme maar ook wel vochtige lucht. Zoals het er nu naar uitziet blijft het polaire front met bijhorende straalstroom benoorden van België en zou het meevallen met de neerslagkansen. Doch wanneer deze barokliene band wat verder zuidwaarts trekt krijgen wij golvende neerslaggebieden over ons heen. 

Uitkijken wel wat er woensdag staat te gebeuren. Die dag is potentieel gevaarlijk wat betreft onweerkansen al is het erg vroeg nog om uitspraken te doen. Ter info en met het nodige voorbehoud geef ik hieronder de verwachting van het Amerikaanse weemodel GFS (de andere globale modellen geven een gelijkaardig scenario weer). Dit model geeft een worst case scenario met flink wat onstabiliteit woensdag en toenemende windshear (vooral ook wat windrichting betreft met een sterk gekrompen grond wind uit oostzuidoost aan de voorzijde van een scherpe  thermische vore). In dat geval zijn zware onweersbuien die dag zeker niet onwaarschijnlijk. Ook het naderbij komen van een scherpe negatief gekantelde hoogtetrog baart me zorgen. Doch we moeten afwachten en geen vroegtijdige conclusies trekken, cruciaal is o.a de timing van dit alles...en laten we aub geen polemiek veroorzaken...die zal er volgende week naar aanleiding van het festival al wel genoeg zijn in de klassieke media...