dinsdag 9 december 2014

Vooruitzichten volgende 3 weken

Winterweer vooruitzichten komende 3 weken - 09 tot 31-12-2014

Noot vooraf: deze middellange termijn verwachting is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde feiten en maakt gebruik van onder andere diverse ensemble verwachtingen van GFS en ECMWF (MT en extended forecast), alsook van de voorziene ontwikkelingen van de stratosferische 'polar vortex' (zie hier voor meer achtergrond over deze SPV). Per week wordt in % aangegeven hoe groot de kans is dat de verwachting uitkomt.

week 1 : ZACHT (90%)
week 2 : ZACHT (80%)
week 3 : ZACHT (70%)


zeer zacht:
geen vorst noch winterse neerslag en maxima in Vlaanderen boven 8 °C.
zacht:
nauwelijks tot geen vorst noch winterse neerslag in Vlaanderen. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 4 en 7 °C.
licht winters: 
af en toe kans op nachtvorst en slechts zeer occasioneel eventueel een ijsdag, occasioneel wat sneeuw in Vlaanderen mogelijk. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 1 en 4 °C.
winters:
dikwijls nachtvorst en reële kans op enkele ijsdagen, eventuele neerslag die valt is vaak winters van aard (sneeuw, ijzel)
Maxima in Vlaanderen veelal tussen -2 en +2 °C. 
zeer winters:
quasi continue (matige tot strenge) nachtvorst en vaak ook overdag vrieskou. Er valt bij momenten (significante) sneeuwval. Maxima in Vlaanderen veelal onder 0 °C. 

Onderbouw:

Van winterweer lijkt tot het einde van het jaar weinig sprake te zijn in Vlaanderen en de andere lager gelegen gebieden. Al minstens de eerste twee weken is het IJslandlaag heer en meester en tussen dit lagedrukgebied en een honkvast Azorenhoog west van Portugal, blijft een westcirculatie standhouden. Het kwik lijkt in die configuratie netjes rond de normale waarden te gaan schommelen, en in onze streken betekent dit dus nauwelijks winterweer. Dit volledig conform het beeld dat we van een gematigde breedte nabij de Oceaan kunnen verwachten. En even normaal is het dat er zo af en toe wat winterse neerslag valt in de hogere gebieden wanneer we periodiek terecht komen in een polaire luchtmassa. De west

Op lange termijn (laatste week van het jaar) zijn er voorlopig geen tekenen dat er veel gaat verschuiven op de weerkaarten. Het clustergemiddelde van ECMWF en bijhorende extended EPS pluim houden de T850 netjes rond 0° schommelen zodat we niet meteen een koudegolf moeten verwachten.

Ook de SPV doet voorlopig geen gekke dingen en blijft vrij circulair met een zelfs vrij sterke straalstroom op 10 hPa van rond 45 m/s tegen midden december, wat meer dan nu het geval is dus. Op 1 hPa spant de wind zelfs aan tot zo'n 80 m/s en de temperatuur in de kern blijft aanhoudend rond of onder -70° op 10 hPa. M.a.w, de SPV is en blijft stevig in het zadel zitten en het is wachten op de externe factoren, vooral vanaf de troposfeer, om deze trend te breken. Rekening houdend met het feit dat er , als dit al het geval is, er een vertraging van zo'n 7-10 dagen te rekenen valt, tot dat er iets te merken 'kan' zijn in de troposfeer, lijkt van die kant uit weinig gunstigs te gebeuren dat in de richting van winterweer zou wijzen voor januari.