donderdag 24 oktober 2013

Storm maandag en de invloed van TD Lorenzo

De storm voor maandag aanstaande wordt voorlopig in de modellen aangehouden, waarbij evenwel moet opgemerkt dat het exacte traject, en dus de invloed van de storm op ons land,  nog onzeker is. De kans op een volle storm, kracht 9 tot zware storm 10 over de Noordzee lijken vrij groot te zijn. Hoever de zware windstoten het land binnentrekken moeten we nog afwachten maar rukwinden tot 90-100 km/h zijn zeer reëel en houden schade in bij de nog loofdragende bladeren.

Interessant is het feit dat de stormdepressie over de Atlantische deels in interactie komt met de restanten van tropische storm Lorenzo (inmiddels slechts een tropische depressie meer). Wat dit voor gevolg heeft voor de uitdieping van het stormlaag is onduidelijk, maar mogelijk zorgt dit voor een extra input van wat latente warmte. Erg veel zal het niet zijn gezien de beperkte omvang en gedegradeerd karakter van de ex-tropische storm, maar ik vind het desalniettemin het vermelden waard. Hieronder het procces van interactie in het GFS model op kaartjes welke ik voor deze gelegenheid aanmaakte...

Vandaag is de tropische depressie te herkennen aan een gesloten klein lagedrukgebied, gevuld met zeer hoge TE850 waarden (veel latente warmte dus).

 Tegen morgen zien we de TD in de buurt komen van het polaire front (of is het andersom) waarbij de eerste tekenen van cyclogenese zichtbaar zijn helemaal links op de kaart benoorden de TD.

 
 Op zaterdag is de cyclogenese steeds duidelijker en komt het polaire front onder de invloedssfeer van de TD.
 
Tegen zondag is er sprake van snelle uitdieping op het polaire front (racyc) waarbij een deel van de latente warmte wordt meegesluerd in de ontwikkelende warme sector en warm conveyor band. Dit is het punt dat enige positieve feedback kan meespelen vanuit de TD.

 Laat zondag is de sprake van een diepe stormdepressie welke nog volop in ontwikkeling is (= uitdiepen) en nog niet is geoccludeerd. In de loop van maandag trekt de diepe kern (rond 965 hPa) over oostelijk Engeland waarbij het net geen 'kanaalrat' zou worden.
Storm op komst?

Kleinschalige stormdepressies kunnen we pas zo'n 24 uur met redelijke nauwkeurigheid voorspellen. Althans hun exact traject en dus ook de regio met de zwaarste rukwinden. Maar desalnietemin wil ik toch nu al de aandacht trekken naar zondag of maandag. Zowel het Europese als Amerikaanse weermodel berekenen de doortocht van een secundaire frontale stormdepressie welke in onze buurt zou langstrekken. Het Europees model berekent deze op zondag en het Amerikaanse model op maandag. In feite gaat het om twee systemen welke beide modellen verschillend berekenen, de eerste laat het systeem zondag in volle kracht langstrekken, het tweede model deze van maandag. In het slechtste geval is het dus op beide dagen prijs...

Rukwinden rond 90-100km/h zijn mogelijk maar dat kan iets meer zijn ook. Zoals gezegd is het nu nog te ver. Maar dergelijke windstoten zijn zeer gevaarlijk bij vegetatie die voor een groot deel nog in blad staat. De kracht van de wind op een oppervlak heeft een vrijwel kwadratische impact op een oppervlak. Rukwinden die inslaan op een lege kruin zijn een pak minder gevaarlijk dan bij een boom met vrijwel volle kruin. M.a.w, de periode zondag-maandag dient nauwlettend in het oog gehouden worden.
Noot: het is niet onmogelijk dat tropische cycloon Lorenzo een rol gaat spelen in het verhaal, zeker voor de eventuele storm op maandag. Een deel van de energie zou eventueel kunnen meespelen in de zich nog te vormen golf rond zaterdag over de Atlantische Oceaan. echter: a/ geenszins is dit zeker en b/ ik wil nu al de dames en heren van de media smeken om niet aan te kondigen dat een (ex) tropsiche storm op ons afkomt... dank u!