woensdag 31 juli 2013

Goed nieuws voor warmtehaters...

Het lijkt er sterk op dat er midden volgende week een kentering komt in het weerbeeld. We zien dit onder andere goed op de T850 grafiek voor de diverse weermodellen, waarbij de waarden dalen naar zo'n 10 graden of iets lager. De reden moeten we zoeken in de grootschalige hoogtetrog welke al enkele weken ten westen van het Europese land voor anker ligt en ons periodiek overspoelt met tropische lucht. Deze trog gaat volgende week aan de wandel richting oosten zodat wij een eerder cyclonaal regime te pakken krijgen in een vrij strakke zuidwestelijke zeestroming.

Het bijhorende weerbeeld is licht wisselvallig, typisch zomer op z'n Belgisch, met af en toe een bui, een altijd voelbare wind en maxima rond 20 à 21 graden, dit met regelmatig ook wat zon.

Tot het zover is gaan we nog 2 dagen bakken, met op donderdag maxima tot 30 à 31 graden en vrijdag gaat het kwik richting 34 graden met lokaal mogelijk een 36 graden. Gelukkig staat er toch altijd een matige zuidelijke bries waardoor het nog enigszins draagbaar zal zijn...

Vrijdagavond/nacht neemt de kans op fel onweer toe...

dinsdag 30 juli 2013

Aanstaande vrijdag "heet"

Vandaag trekt nog eens een ordinaire regenzone over ons land, en dat is lang geleden. Even hebben we te maken met een westelijke stroming tussen al het zomerse hittegeweld. Echter....een nieuwe warme impuls is alweer onderweg naar West Europa. Een hoogtetrog zakt ver zuidwaarts uit ten westen van het Europese continent tegen donderdag en vrijdag, in zoverre dat op 850 hPa de 20 graden isotherm ten noorden van de Lage Landen komt te liggen. 

Tegen vrijdag klimt het kwik tot boven 20 graden op dit drukniveau. Dit houdt in dat met veel zon het donderdag snel 30 graden zal worden en vrijdag volgt een dag met op veel plaatsen temperaturen dicht bij 35 graden, lokaal iets meer! Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag of zaterdagvoormiddag wordt de zeer warme lucht verdreven naar het oosten, mogelijk gepaard gaande met fel onweer. daarna volgt een periode met opnieuw gematigd zomerweer door toedoen van een trog over onze streken en aanvoer van koelere zeelucht.

Op langere termijn echter tovert het Amerikaanse model GFS opnieuw een opstuw van extreem warme lucht (kaart onderaan). De termijn is echter nog ver des we moeten erg terughoudend zijn. Evenwel lijkt ook het Europese model ECMWF aan te sturen op een nieuwe warme impuls tegen midden volgende week...

 

zaterdag 20 juli 2013

Hoop voor stormchasers...

Nu de zomer zich goed en wel in de Lage Landen heeft genesteld, is het uiteraard alweer tijd om de horizon af te schuimen op zoen naar een eventueel einde. Vooral onweerliefhebbers en stormchasers zijn daar bijzonder in geïnteresseerd. Niet alleen omdat dit stabiele zomerweer voor hen een uiterst saaie periode is, na een tot nog toe ook al uiterst rustig onweerseizoen. Maar vooral omdat dipjes of eindes van warme zomerperiodes erg vaak gepaard gaan met hevig onweer.

 
Meer en meer lijkt volgende week woensdag/donderdag een periode om in de gaten te houden. In de meeste weermodellen zien we daar het (tijdelijk) verdrijven van de tropische luchtmassa en zoals het er nu naar uitziet lijkt dit vrij abrupt te gebeuren, gedreven door een naderende hoogtetrog. Of het tot onweer komt en hoe hevig dit dan zal zijn is onmogelijk uit te maken. Maar feit is dat in de huidige weerkaarten voor die periode, de potentie flink begint te stijgen..


donderdag 18 juli 2013

Zeemist

Vanmorgen en deze voormiddag is er lage bewolking en mist binnengetrokken over de kustgebieden. Reizeigers naar de kust zullen bij aankomst dus wel even vreemd kijken. Het is er somber en grijs en niet warmer dan 16 à 17 graden bij een fikse noordoostenwind. In het binnenland is het vrij zonnig en warm met temperaturen rond of boven 25 graden.

Het mist/stratusveld zal nu enerzijds met de noordoostelijke stroming snel het kustgebied verlaten en anderzijds over land verder oplossen zodat men ginds ook straks kan genieten van veel zon. Het blijft er wel een pak koeler dan elders met hoogstens een graad of 22 à 23 en de wind waait vrij krachtig uit zee. Maar dat was vooraf aangekondigd dus men was verwittigd...

Morgen is de kans op deze zeemist aan de kust een pak kleiner en hebben ze daar eveneens een zonnige start. Zaterdagvoormiddag dreigt aan zee en in delen van Vlaanderen grijs te verlopen maar het zit er dik in dat de namiddag redelijk zonnig wordt. Zo lijkt het met de aangekondigde 'dip' op zaterdag wel erg mee te vallen, want het kan uiteindelijk nog 23 à 24 graden worden landinwaarts.

woensdag 17 juli 2013

Kans op hittegolf wordt groter

Zowel het Amerikaanse weermodel GFS als het Europese weermodel ECMWF, alsook Canadese globale model GEM, berekenen voor volgende week een hittegolf.

Ter herinnering: zowel het KMI als het KNMI hanteren als definitie dat het dan op minstens 5 dagen aaneensluitend 25° moet zijn of meer waarbinnen er 3 dagen van 30° aanwezig moeten zijn. En dit in beide referentiestations, respectievelijk Ukkel en De Bilt. Uitspraken als 'hittegolf in Limburg' slaan dus nergens op want de definitie is geijkt voor de referentiestations.

De operationele run van ECMWF laat het kwik in Ukkel van maandag tot vrijdag oplopen tot 30° of meer (donderdag 33°). Naar donderdag of vrijdag toe neemt de kans op onweer wel toe al is dit nog erg speculatief.

De reden hoeven we niet zo ver te zoeken, de hogedrukcel waar we al een tijd mee te maken hebben, schuift op van de Britse Eilanden richting Scandinavië. Hiermee wordt de stroming vanaf de Noordzee afgesneden en wordt deze volledig aflandig en oostelijk tot later zuidoostelijk. Gevolg hiervan is dat het ook aan zee volgende week erg warm wordt met waarden in de buurt van 30 graden.

Uiteraard moet alles nog bevestigd worden maar zoals ik in de titel al aanhaalde, de 'kansen' stijgen wel degelijk!La Drache Nationale....een hardnekkige mythe!

Volgende zondag is het weer zover, dan viert de Belg zijn nationale feestdag op 21 juli. In warme, zonnige en, vooral erg droge omstandigheden. Hoezo droog? Hoort het niet te regenen op 21 juli, en dan liefst nog hard zodat we kunnen spreken van de klassieke 'drache nationale'?

Het is een wijdverspreid idee dat het erg vaak regenachtig is op de Belgische nationale feestdag. De gegevens van Ukkel (welke kunnen afwijken van de situatie bij het Koninklijk paleis doch voldoende representatief zijn) bewijzen echter het tegendeel. 

Voor de periode 1941 - 2000 (60 jaar) tellen we amper 28 dagen met een neerslagsom hoger dan 0.1 mm. Dus op nog niet de helft van de feestdagen valt überhaupt een druppel regen. Op slechts 13 dagen van de 60 viel een neerslagsom van 1 mm en meer. En iets wat in de buurt van een een echte drache komt, laat ons zeggen met een hoeveelheid boven 5 mm, kwam maar op 4 dagen voor. Slechts op 3 dagen van de 60 viel meer dan 10 mm regen.

Kortom, regen de naam waardig (>1 mm) komt nog niet op 22% van de feestdagen voor en een echt verregend defilé zal maar in een goeie 5% van de gevallen voorkomen.

Kortom, laten we maar snel ophouden met het verwachten elk jaar opnieuw aan een drache nationale die er zou moeten zijn, want klimatologisch bestaat dit verschijnsel gewoonweg niet!

dinsdag 16 juli 2013

Zomerweer nog minstens 8 dagen lang...

De weermodellen blijven in een gunstige 'mood' en laten de hogedruk tot tot minstens midden volgende week regeren. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de hogedruk zowel in de hoogte als aan de grond wat naar het oosten gaat verschuiven zodat de aanvoer van noordelijke lucht uit het Noordzeegebied er stilaan wat uitgaat. Het kwik lijkt naar begin volgende week te klimmen naar zo'n 15 graden of iets daar boven en in mensentaal betekent dit maxima in de buurt van 30 graden. Storingen noch onweer bedreigen de Lage Landen en dus blijft het droog.

Onderstaande grafieken geven zowel de gronddruk als de temperatuur op 850 hPa weer voor diverse globale weermodellen. De volle lijn geeft de run weer van deze middag 12z. Allen zitten ze in lijn.


Cirruswolken...vaak een onderschatte spelbreker!

Wolken worden in families onderverdeeld, met als 3 grote families de lage, middelhoge en hoge wolken. Als echte spelbrekers worden de lage wolken aanzien. Deze zijn somber en grijs en bestaan doorgaans uit waterdruppels. De zon heeft weinig kans van slagen om door deze wolken te priemen. Ook de middelhoge wolken zijn vaak dik genoeg om de zon helemaal af te schermen. Vaak wordt dan ook naar deze twee families gekeken door de weervoorspellers. Het derde geslacht, de hoge wolken of 'cirruswolken' worden niet zelden nogal romantisch bestempelt als vederwolk of sluierwolken, waar de zon wel doorheen schijnt. De schaduwwerking aan de grond is bij deze wolk inderdaad vaak beperkt en voor de mensen is deze wolk vaak niet zo hinderlijk, de zon komt er deels doorheen en het gevoel van 'zon' blijft grotendeels overeind. Ook zal deze wolk geen neerslag aan de grond veroorzaken, daarvoor is ze te dun en zit ze te hoog. In tegenstelling tot bij de andere twee families bestaat deze wolk hoofdzakelijk en meestal uitsluitend uit ijskristallen.

De wolken in de lagere niveaus hebben tal van ontstaans mogelijkheden omdat ze doorgaans op zijn minst deels uit waterdruppels ontstaan en denser zijn. De cirruswolk echter bestaat uit ijskristallen en is in het algemeen transparanter. Bovendien zijn ze vaak dun, vandaar de verwijzing naar 'pluimen' en 'draden'. Ze zijn dun omdat de absolute vochtigheid in de hoge luchtlagen veel lager is dan beneden (lagere luchtdichtheid o.a). Wolken kunnen niet ontstaan zonder condensatiekernen, kleine deeltjes in de atmosfeer bestaande uit stof, mineralen etc...Daarop kan de waterdamp zich hechten en kan er condensatie/sublimatie ontstaan. Op deze grote hoogte is het aantal condensatiekernen kleiner dan aan de grond.

Om het toch uitgestrekte wolkenvelden te laten komen met cirrusbewolking, zeker als men een dikke wolkenlaag wil bekomen, dan is er een mechanisme nodig dat voldoende vocht tot de hogere luchtlagen brengt. Dit wordt doorgaans verwezenlijkt bij actieve depressies. Vooral aan de voorkant wordt dan massaal veel relatief warme en vochtige lucht naar het noorden gevoerd waarbij deze lucht tevens stijgt tot op grote hoogte ('warm conveyor belt'). 

Maar ook los van deze depressies zijn er mechanismen waarbij soms zeer persistente en uitgestrekte cirrusvelden ontstaan. Een gekend voorbeeld zijn de cirruswolken bij de straalstroom. Deze zijn soms duizenden kilometer lang en erg persistent. Ook cirruswolken aan de lijzijde van hoge bergtoppen zijn gevreesd (lee clouds) en kunnen dagenlang de zon versluieren voor de mensen die zich bevinden aan de 'verkeerde' kant van de bergketen. Ook in dit geval is een zekere sterke stroming in de hogere luchtlagen vereist. Ook bij grote onweercomplexen wordt enorm veel vocht de hoogte ingepompt tot aan de tropopauze en bij deze complexen ontstaan dan ook uitgebreide cirruckappen (aambeeld). Deze kunnen de oppervlakte van België makkelijk overtreffen. Probleem bij deze wolken is dat ze lang blijven hangen in de hoogste regionen van de atmosfeer, lang soms nadat het onweercomplex is uitgestorven. Met de hoogtestroming worden deze traag oplossende cirrusschermen verspreid naar gebieden waar men mogelijks geen wolken had voorzien.

Nog een vaak over het hoofd geziene vorm is de zgn. 'thickness ridge cloudiness'. Deze vaak dichte cirruswolken doen zich voor in of nabij een hoogterug in hogedrukomstandigheden. Het is dikwijls een spelbreker voor de zon want ondanks de anticyclonale omstandigheden met in de zomer vaak warm weer, kan dit type cirrus zorgen voor een sterk versluierde hemel in zoverre dat de zon voor vele uren plots achter de hoge bewolking verdwijnt. Contrails tenslotte van vliegtuigen zijn veelal slechts zeer smal en onschuldig, maar wanneer ze ontstaan in een vochtige atmosfeer kunnen ze uren blijven hangen en uitspreiden waardoor ze eveneens voor een gedeeltelijke schaduw kunnen zorgen. Dit is dan puur bewolking door menselijk toedoen...

In een recente studie is overigens gebleken dat de condensatiekernen in cirruswolken vooral bestaan uit stof en zelfs metaaldeeltjes. De toename van stofdeeltjes in de atmosfeer (bv. door ontbossing en bijhorende verwoestijning) en metaaldeeltjes kan de ontwikkeling van cirruswolken bevorderen en is dus iets om in het oog te houden!


De komende 48 uur bevindt zich een hardnekkig cirrusgebied over delen van de Benelux. Deze cirruswolken worden gedreven door een hoogterug boven 500 hPa en een naderende trog op 300/200 hPa doet deze cirruswolken verder aanzwellen (PVA). De cirruswolken zijn nu al dik genoeg in de westelijke gebieden om de zon soms sterk te doen verzwakken. Dit cirrusgebied zal pas tegen donderdag volledig ons land uit zijn wanneer ook de trog naar het oosten verdwijnt. Waren het vorige week nog de lage wolken die roet in het eten kwamen gooien, dan zijn het deze keer de hoge wolkensluiers. Evenwel zorgen deze wolken, hoe dik ook, zelden voor een even somber beeld als bij de lage wolken. De lichtinval is veelal groot genoeg om een zomers gevoel over te houden. Niettemin is dit een mooi voorbeeld van hoe processen hoog in de atmosfeer, en op de klassieke weerkaarten vaak onzichtbaar (zeker onder 500 hPa), een belangrijke invloed kunnen hebben op ons weerbeeld...

Op de kaartjes is de situatie in het WRF weermodel weergegeven waarop op de bovenste kaart de rug op 300 hPa duidelijk te zien is met nabij de Golf van Biskaje de naderende trog. De kaart met de voorspelde bewolking toont bijhorend veel hoge wolken over onze regio (oranje velden), de dikste over het westen van Frankrijk.

Het actuele satellietbeeld (IR wolktentop temperatuur) toont dit dichte cirrusveld. De kleuren geven aanhoe koud de wolken zijn. Blauwe kleuren duiden op een temperatuur rond -35°, de rode kleur op waarden van -40 à -50 graden.


De hoogtepijling van vannacht over het zuiden van Engeland toont duidelijk een dikke vochtige (voor ijs deels verzadigde) luchtlaag boven 7500 m en dit voor enkele kilometer dik. Let ook op de relatief sterke stroming op deze hoogte uit zuidzuidwest welke aangeeft dat in deze luchtlaag vochtige lucht wordt aangevoerd aan de rand van de hoogterug.


maandag 15 juli 2013

Koudste zomer in 200 jaar....euhm..of toch niet helemaal misschien

Uiteraard herinnert u zich het nog, de media enkele maanden terug toen men ons bang maakte voor de koudste zomer in 200 jaar (link). Wel, even naar buiten kijken, en het valt me nogal mee...

Nee, even serieus... juli doet het klimatologisch perfect normaal momenteel en het definitieve bilan voor juli 2013 zal waarschijnlijk wel normaal tot zelfs te warm eindigen. Dit met veel zon en nauwelijks een druppel regen, laat staan onweer van betekenis. Het zegt uiteraard niks over de totale zomer. Maar u bent het met me eens dat de aangekondigde horrorzomer pure zever in pakskes was, zoals we dat al eens in de volksmond onder elkaar durven te noemen...

De vooruitzichten tot het einde van de maand blijven schitterend. Het is nochtans op de weerkaarten geen schoolvoorbeeld van zomers weer. Het is vooral de afwezigheid van lagedruk en zonale stromingen welke toelaat dat het weer er al bij al zeer zomers uitziet. Een beetje hogedruk is in juli al genoeg om het kwik boven 20° te trekken en als de noordelijke stroming niet te prominent aanwezig is, dan heb je al snel 25 graden in het binnenland .

Diverse weermodellen houden het tot het einde van de maand droog wat duidt op systematisch nabijheid van hoge luchtdrukwaarden. Het kwik blijft deze week ook meer dan voldoende met in het centrum van het land dagelijks een graad of 26-28°. Zaterdag even enkele graden minder eventueel maar de dagen daarna klimt het kwik vlot naar 23-25°. Let wel, het is voorlopig duidelijk geen zomer van de hittegolven met maxima boven 30°. Daarvoor is de atmosferische configuratie ongunstig want daartoe moet de hogedruk opschuiven naar Scandinavië en moet de luchtdruk dalen ten westen van het vasteland, en dit lijkt er niet aan te komen. Een oostelijke tot zuidelijke stroming zit er op die manier niet in.
We krijgen dus waarschijnlijk tot het einde van de maand een variant met veel zon, gematigd warme maxima en nauwelijks of geen regen , noch onweer.

Het is goed mogelijk dat juli 2013 de droogste maand wordt in minstens 30 jaar (30 jaar is de klimatologische referentieperiode welke het KMI thans gebruikt). Tot vandaag viel er te Ukkel amper 10 mm en als de modellen het juist hebben, komt daar nauwelijks iets bij deze maand!

Uiteraard zal het niet al zon zijn wat de klok slaat, de noordcomponent blijft toch steeds een aandachtspunt (vocht uit de Noordzee) en de afwezigheid van een uitgesproken hogedrukrug in de hoogte laat toe om hoge wolkenvelden tot bij ons te doen afschuiven. Vooral op dinsdag en woensdag lijken soms vrij dikke hoge wolkenvelden de zon regelmatig te versluieren, zeker over de westelijke gebieden. Daar zorgt een trog voor op grote hoogte, rond 200-300 hPa, welke geeneens op de klassieke 500 hPa kaarten te vinden is...maar laat dat vooral de pret niet bederven!

Karim Hamid

vrijdag 12 juli 2013

Minstens nog een week hogedrukweer

Dagen reeds wordt het weer in de Lage Landen beïnvloed door een hogedrukgebied met kern veelal nabij de Britse Eilanden. Gevolg is een vaak goed voelbare noordoostelijke bries met aanvoer van stabiele lucht en helaas de laatste dagen ook vooral vochtige Noordzeelucht onder een subsidentieinversie.

De positie van het hogedrukgebied is zeer honkvast en wijzigt de komende 7 dagen amper. Doordat de kern iets verder wegzakt kan het de komende gemakkelijker uitklaren al blijven de Lage Landen bijzonder gevoelig voor lage bewolking, vooral 's nachts en in de voormiddag. De komende dagen gaat het gelukkig bergop met het kwik in zoverre dat het vooral zondag tot dinsdag zomers warm kan worden (25 en meer). Vanaf ergens midden volgende week lijkt er opnieuw koelere lucht af te zakken langsheen het hogedrukgebied en vooral het Europese model laat het dan opnieuw amper 20° worden. Afwachten of het model dit vasthoudt.

Hoe dan ook, door deze geblokkeerde druksituatie is het noch mossel noch visweer. Van een zonaal regime met regelmatig regenzones is geen sprake (al maanden niet trouwens) en van een zuidelijke warme circulatie met zomers warm en onweerachtig weer evenmin. Door de afwezigheid van zuidelijke luchtmassa's is de aangevoerde lucht deels polair van oorsprong. Door de hoge zonnestand merken we daar overdag weinig van aangezien het kwik bij al die zon kan klimmen richting 23-25°. Maar vooral 's avonds en 's nachts is dit goed te merken want het kwik zakt elke nacht vlot richting 15-16°.

De hogedruk zou moeten doorschuiven naar de Noordzee of Scandinavië en dan hebben we zo echt zomers weer met zachte avonden. De hogedruk zorgt er ook voor dat het erg droog is en blijft want tot eind volgende week is geen neerslag van betekenis voorzien.

De onweerliefhebbers blijven sowieso op hun honger zitten want door deze stabiele configuratie is van onweer geen sprake tot ergens eind volgende week.

Voor de liefhebber van droog weer met een 22-25° overdag en regelmatig zon is er echter weinig aan de hand, bovendien zwakt de wind in tegenstelling tot de voorbije dagen, af. Nu maar hopen dat de vervelende Noordzeebewolking vlot oplost overdag...

dinsdag 2 juli 2013

'Juli wordt beste zomermaand'...

Dat is de veelbelovende titel van dé kwaliteitskrant van Vlaanderen, want zelf zouden we nooit zo'n uitspraken durven doen uiteraard.

Het is een trend de laatste jaren om tegen elkaar op te bieden met titels en uitspraken als het over het weer gaat (en ongetwijfeld ook op andere domeinen). Onweersbuien worden superstormen, gewone winters worden ijsstormen en windhozen worden orkanen... Deze uitspraak komt niet van HLN zelf maar van Meteo België, een zoveelste online weerwebsite die niet verlegen zit om zo nu en dan eens een straffe uitspraak te doen. Vorig jaar was er nog een flinke rel over een aangekondigde kwakkelzomer van dezelfde website (link). De site voorzag ook voor eind mei een warme onweerrijke periode (link) maar zoals iedereen weet waren ook dat loze beloftes. Eind mei werd immers uitermate koel!

Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om een site met weinig gevoel voor professionalisme en liefde voor het vak, en helaas pikken media, vooral dan kwaliteitskranten als Het Laatste Nieuws, dergelijke 'holle' uitsprakken graag op, zeker in tijden van komkommers en andere zomergroenten.

Uiteraard staat dit los van de inhoud van het artikel zelf. Het is niet zo moeilijk luid te roepen dat juli de beste zomermaand zal worden, want juni zal het zeker al niet worden want deze maand was zeker niet zomers en klimatologisch met moeite 'normaal' te noemen. De weermodellen houden vast aan een mooi juli weer vanaf zaterdag en dat voor minstens waarschijnlijk een week. Dus dat juli beter zal zijn dan juni is al bijna een zekerheid. Dan blijft alleen nog wat gokwerk over voor de maand augustus en men is er....

In tijden van steeds betere weermodellen en inzichten zorgt deze verwerpelijke evolutie contradictorisch voor een steeds meer desinformatie bij het publiek waardoor de perceptie nog maar eens toeneemt dat meteorologen weinig te vertrouwen zijn.

Karim Hamidmaandag 1 juli 2013

zomerweer krijgt eindelijk eerlijke kansen...

Het zomerweer werd vorige week in sommige media voor deze week geprogrammeerd maar dat was ietwat voorbarig. Nu, het zomerweer komt er wel, maar dan een weekje later en de voorbereidingen worden deze week al genomen. Het zomerse weer wordt niet zozeer veroorzaakt door het komen van een gunstige weersituatie op de weerkaarten, maar vooral door het verdwijnen van één. Maanden reeds zorgt hardnekkige trogactiviteit nabij IJsland voor de aanvoer van vrij koele tot zeer koele lucht, maar vooral als blokkade voor uitbreiding van het Azorenhoog. De komende 120 uur begint het hoogtelaag over het Noordpoolgebied sterk in activiteit af te nemen zoals in onderstaande afbeelding te zien is (links de actuele situatie op 500 hPa, rechts de situatie volgende dinsdag).

Ligt de geopotentiaal isohyps van 584dam nu nog over Spanje, dan ligt hij begin volgende week over Schotland. Het is duidelijk dat het Azorenhoog daar meteen zal van profiteren en in onze buurt zal komen te liggen. Het panel van ECMWF hierna spreekt boekdelen waarop eveneens in de hoogte (kleuren) de poolstreek op 500 hPa sterk opwarmt (de groene kleur gaat er steeds meer uit) en anderzijds zien we aan de grond (witte lijnen) dat hogedrukcellen zich afsnoeren van het Azorenhoog en het Europese continent opzoeken.


In eerste instantie luidt dit een felle weersverbetering in vanaf volgend weekend en vooral vanaf volgende week met veel zon, droog weer en maxima rond of boven 25 graden. Van een blokkade is geen sprake en erg warm (30+) zomers weer zit er niet in, maar daarmee blijft het weerbeeld wel stabiel zonder al te veel onweersdreiging en met nachten die slaapvriendelijk blijven. Kortom, voor veel mensen hét ideale zomerweer...

Hoe het verder moet weet geen kat maar het stemt me gunstig (althans vanuit het perspectief van de gemiddelde zomerliefhebber) dat het polaire hoogtelaag veel van z'n pluimen heeft verloren. De hoop stijgt dan ook dat we eindelijk verlost zijn van het maandenlange trogweer met zeer frequente noordelijke winden.

Voor liefhebbers van onweer betekent deze evolutie alweer 10 tot 15 dagen weinig kansen op zware onweersbuien en intussen is het dan al midden jullie. Niet dat het daarna niet stevig onweren kan maar de piek van het onweerseizoen in de Lage Landen situeert zich toch van mid-juni tot mid-juli. Daarna gaat het met de onweersfrequentie vaak nog omhoog, maar de zwaarste exemplaren gaan er van dan af gemiddeld gezien traag maar zeker uit.