maandag 15 november 2010

Weerkaartbespreking op zondag

De weerkaarten voor deze week zijn heel wat rustiger dan wat we afgelopen week hebben gekend, met in enkele dagen tijd op veel plaatsen neerslagwaarden rond 80 mm, wat normaal in een ganse maand valt.

De zonale stroming en later uitgestrekte hoogtetrog over de oceaan is inmiddels gebroken. De trog die voor al het actieve weer heeft gezorgd is intussen gearriveerd over W-Eur maar vult op en een afzonderlijk afgesplitst low breekt van de trog en zakt af naar de Middellandse Zee. Nieuwe troggen zakken af vanaf de oceaan maar de gekoppelde regenzones raken moeilijk tot over het continent en zwakken tegelijk sterk af, tgv tegengas dat een Scandinavisch hogedrukgebied biedt. Bovendien komt de straalstroom steeds zuidelijker te liggen en is er meer en meer sprake van een uitgestrekte trog in de hoogte over de oceaan en W-Eur. Wij komen terecht diep in de trog, benoorden de regio waar actieve storingen op het polaire front zich situeren.

Zulks staat uiteraard garant voor weinig spektakel en temperaturen nabij de normalen. Veel neerslag lijkt er zeker niet te vallen maar de zon zal ook niet al te veel schijnen. Het zal niet deze week zijn dat we het enorme zonneschijn tekort zullen optrekken en dus blijft het overwegend sombere novemberweer voort duren.

Op iets langere termijn (begin volgende week) lijken de weerkaarten interessante evoluties te vertonen met en inzettende blokkade over de oceaan waarbij een trog zich nestelt over N-Eur. Wanneer deze configuratie opschuift naar het oosten en zich verder ontwikkelt zou een 'poging' tot winterweer niet uitgesloten zijn.

Doch, zover zijn we lang nog niet en eerst moeten we een week zonder geschiedenis doorploeteren, in tegenstelling tot de afgelopen week...