dinsdag 16 december 2014

Vooruitzichten volgende 3 weken

Winterweer vooruitzichten komende 3 weken - 15-12-2014 tot 05-01-2015

Noot vooraf: deze middellange termijn verwachting is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde feiten en maakt gebruik van onder andere diverse ensemble verwachtingen van GFS en ECMWF (MT en extended forecast), alsook van de voorziene ontwikkelingen van de stratosferische 'polar vortex' (zie hier voor meer achtergrond over deze SPV). Per week wordt in % aangegeven hoe groot de kans is dat de verwachting uitkomt.

week 1 : ZEER ZACHT (90%)
week 2 : ZACHT (80%)
week 3 : LICHT WINTERS (60%)


zeer zacht:
geen vorst noch winterse neerslag en maxima in Vlaanderen boven 8 °C.
zacht:
nauwelijks tot geen vorst noch winterse neerslag in Vlaanderen. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 4 en 7 °C.
licht winters: 
af en toe kans op nachtvorst en slechts zeer occasioneel eventueel een ijsdag, occasioneel wat sneeuw in Vlaanderen mogelijk. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 1 en 4 °C.
winters:
dikwijls nachtvorst en reële kans op enkele ijsdagen, eventuele neerslag die valt is vaak winters van aard (sneeuw, ijzel)
Maxima in Vlaanderen veelal tussen -2 en +2 °C. 
zeer winters:
quasi continue (matige tot strenge) nachtvorst en vaak ook overdag vrieskou. Er valt bij momenten (significante) sneeuwval. Maxima in Vlaanderen veelal onder 0 °C. 

Onderbouw:

Ons weer blijft de eerste week grotendeels onder invloed van een sturend lagedrukcomplex bij IJsland. In samenwerking met een honkvast Azorenhoog wordt de eerste dagen erg zachte subtropische lucht naar onze contreien gestuurd binnen een brede warme sector. De thermische piek wordt donderdag bereikt wanneer lokaal 13 graden kan bereikt worden. Het  complex zal geleidelijk opschuiven naar Scandinavië waardoor we tegen vrijdag uit de warme sector komen en het logischerwijs wat koeler wordt. Echter, echt lang blijven we nooit in de (sub)polaire lucht zitten want de straalstroom blijft in onze buurt slingeren met een voorkeur benoorden de Lage Landen. We zullen dus meer in de warme luchtmassa, dan wel in de koele luchtmassa vertoeven.

Met een straalstroom in onze buurt moeten we uiteraard rekening houden met een aanhoudend wisselvallig weertype.

Van blokkades is nog steeds geen sprake. Tot Kerst lijkt dit weertype zich dus te handhaven. Door het wat naar het zuiden zakken van de straalstroom gaan de hoogste pieken er daarna wat temperatuur betreft er wel uit en neigen deze meer naar de normale waarden. Maar 'normaal' betekent nog steeds relatief zacht weer en nauwelijks tot geen nachtvorst in Vlaanderen. Hoe verder in de kerstvakantie, hoe groter de kans evenwel wordt op lichte nachtvorst in Vlaanderen, maar meer ook niet.

De eerste week van januari lijkt de kans op echt winterweer nog niet spectaculair groot te zijn. De extended EPS van ECMWF geeft een T850 rond de normale waarde zonder noemenswaardige dalingen. Echter, in de extremen zien we steeds meer leden die een wat koudere oplossing laten zien rond de jaarwisseling. In elk geval lijkt de westcirculatie wat af te zwakken waardoor er ruimte komt voor een meer golvend patroon op de hoogtekaarten en de potentie voor blokkades neemt hier dus wat toe. Helaas laten de kaarten en de EPS pluim voorlopig weinig concreets zien op dat gebied maar we moeten rekening houden met dit feit. Een blokkade kan snel gevormd worden en de aanzet tot een winterse periode kan hiermee in het gunstige geval gegeven worden.

Bovendien zijn er tekenen dat de SPV wat aan het verzwakken is, zeker rond de Kerstdagen. De jet zwakt af van zo'n 75 m/s nu naar zo'n 45 m/s rond de 25ste. Er zou steeds meer wave1 activiteit optreden wat op termijn tot een SSW zou kunnen leiden. Echter, concrete tekenen van een SSW zijn wat mij betreft helemaal nog niet aan de orde tot Kerst en gezien de tijdsvertraging tussen dit verschijnsel en een eventuele troposferische invloed, zie ik van die kant voorlopig weinig gunstige invloed. Naar het einde van het jaar en begin volgend jaar toe 'zou' dit enig perspectief kunnen bieden.

Samenvattend kunnen we stellen dat er voor de Kerst weinig winters zit aan te komen, wel integendeel. Tussen Kerst en nieuw evolueert het weerbeeld maar naar een normaal regime. De eerste dagen van het nieuwe jaar liggen de kaarten nog vrij open. Er zijn noch sterke tekenen in de richting van zacht, noch naar echt koud weer. Voor sommigen is dat misschien al een hoopgevende gedachte. Maar anderzijds is de onzekerheid met deze kaarten vrij na de jaarwisseling....