dinsdag 13 januari 2015

Voouitzichten komende 3 weken

Winterweer vooruitzichten komende 3 weken - 13-01-2015 tot 02-02-2015

Noot vooraf: deze middellange termijn verwachting is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde feiten en maakt gebruik van onder andere diverse ensemble verwachtingen van GFS en ECMWF (MT en extended forecast), alsook van de voorziene ontwikkelingen van de stratosferische 'polar vortex' (zie hier voor meer achtergrond over deze SPV). Per week wordt in % aangegeven hoe groot de kans is dat de verwachting uitkomt.

week 1 : ZEER ZACHT (95%) -> LICHT WINTERS (90%)
week 2 : LICHT WINTERS (80%)
week 3 : LICHT WINTERS (60%)

zeer zacht:
geen vorst noch winterse neerslag en maxima in Vlaanderen boven 8 °C.
zacht:
nauwelijks tot geen vorst noch winterse neerslag in Vlaanderen. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 4 en 7 °C.
licht winters: 
af en toe kans op nachtvorst en slechts zeer occasioneel eventueel een ijsdag, occasioneel wat sneeuw in Vlaanderen mogelijk. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 1 en 4 °C.
winters:
dikwijls nachtvorst en reële kans op enkele ijsdagen, eventuele neerslag die valt is vaak winters van aard (sneeuw, ijzel)
Maxima in Vlaanderen veelal tussen -2 en +2 °C. 
zeer winters:
quasi continue (matige tot strenge) nachtvorst en vaak ook overdag vrieskou. Er valt bij momenten (significante) sneeuwval. Maxima in Vlaanderen veelal onder 0 °C. 

Onderbouw:

De eerst komende dagen blijft de westcirculatie heer en meester met actieve regenzones die van oost naar west over West-Europa trekken. Tegen het weekend echter bouwt zich een rug op over de Oceaan waardoor de zonale stroming doorbroken wordt. De rug poogt zich uit te breiden richting Spitsbergen maar lijkt maar maar moeizaam in te slagen. Wel zien we dat de druk bij IJsland en Scandinavië gevoelig stijgt. De straalstroom zakt tegelijk redelijk zuidelijk. 

Het is een feit dat krachtige anticyclonen geen noodzaak zijn om koud winterweer tot bij ons te brengen. In feite komt het er meer op neer dat actieve depressies 'afwezig' moeten zijn in onze buurt, want zij zijn de leveranciers van subtropische luchtmassa's. Zonder veel depressie-activiteit zien we vanzelf vaak een evolutie naar een (licht) winters weerbeeld. En dit is nu net wat we vanaf het weekend en volgende week zien gebeuren.

De onzekerheid voor de 3de week is daardoor groot want er lijkt één en ander te kantelen. Grote vraag luidt natuurlijk in hoeverre dit doorzet of niet. De EPS van ECMWF als GFS laten alvast weinig indicaties zien voor een verdere afkoeling. Maar ook lijkt zeer zacht weer niet aan de orde. Dus een 'licht winters' weerbeeld lijkt dan ook de meest veilige optie in deze opstelling. Maar de optie naar een afkoeling blijft evenwel open, uitgaande van de synoptische setting vanwaar we de 3de week vertrekken.

De SPV sputtert voort zonder echt een sterke jet voort te brengen. De actuele SSW is mogelijk trouwens de oorzaak van de sputterende polaire jet in de troposfeer. Maar zowel GFS als ECMWF geven op termijn een gedeeltelijk herstel van de SPV zonder nieuwe SSW's in het nabije vooruitzicht.