dinsdag 20 januari 2015

wintervooruitzichten voor de komende 3 weken

Winterweer vooruitzichten komende 3 weken - 20-01-2015 tot 08-02-2015

Noot vooraf: deze middellange termijn verwachting is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde feiten en maakt gebruik van onder andere diverse ensemble verwachtingen van GFS en ECMWF (MT en extended forecast), alsook van de voorziene ontwikkelingen van de stratosferische 'polar vortex' (zie hier voor meer achtergrond over deze SPV). Per week wordt in % aangegeven hoe groot de kans is dat de verwachting uitkomt.

week 1 : LICHT WINTERS (90%)
week 2 : ZACHT (80%)
week 3 : ZACHT (60%)

zeer zacht:
geen vorst noch winterse neerslag en maxima in Vlaanderen boven 8 °C.
zacht:
nauwelijks tot geen vorst noch winterse neerslag in Vlaanderen. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 4 en 7 °C.
licht winters: 
af en toe kans op nachtvorst en slechts zeer occasioneel eventueel een ijsdag, occasioneel wat sneeuw in Vlaanderen mogelijk. Maxima in Vlaanderen veelal tussen 1 en 4 °C.
winters:
dikwijls nachtvorst en reële kans op enkele ijsdagen, eventuele neerslag die valt is vaak winters van aard (sneeuw, ijzel)
Maxima in Vlaanderen veelal tussen -2 en +2 °C. 
zeer winters:
quasi continue (matige tot strenge) nachtvorst en vaak ook overdag vrieskou. Er valt bij momenten (significante) sneeuwval. Maxima in Vlaanderen veelal onder 0 °C. 

Onderbouw:


De eerst komende dagen bevinden we ons onder invloed van een diep uitgezakte hoogtetrog met iets ondermaatse temperaturen en veelal droog weer. Naar het weekend toe zien we opnieuw impulsen van zachte lucht naderen wanneer de trogas de biezen neemt naar het oosten. Op de hoogtekaart zien we een herstel van een configuratie die we al zowat gans de winter te zien krijgen, nl. een koude poel op 500 hPa bij het oosten van canada met uitbreiding tot IJsland. Dit staat uiteindelijk garant voor een vrij zonaal regime over de Oceaan en West-Europa waarbij, op basis van de laatste modelruns, het polaire front veelal net ten zuiden van de 50° breedte slingert. M.a.w, het weertype dat we in week 2 mogen verwachten is zonaal, doch met een lichte WNW component waardoor de meest zachte lucht ons land niet bereikt en we ons doorgaans in subpolaire lucht bevinden.

Op de 3de week lijkt geen uitzicht te geven op enige blokkade. Het wil deze winter echt niet lukken met een blokkade, ondanks de relatief zwakke SPV. Ook de 3de week (we zijn dan al begin februari) blijft de stroming klaarblijkelijk zonaal met eerder normale temperaturen en regelmatig wat nattigheid. Zowel GFS als de 30dagen pluim van ECMWF geven een normaal tot bovengemiddelde 500 hpa hoogteniveau en ook op 850 hPa valt er weinig schrikbarends te melden.

De SPV ondervindt de komende 10 dagen wel een interessante verschuiving en verplaatst zich volledig van Canada richting Rusland. In de plaats komt er over over Canada een hogedrukgebied te liggen op 10 hPa. Dit zou in de troposfeer kunnen leiden tot een afzwakking van de zonale motor doch voorlopig zien we er dus weinig van in de EPS verwachtingen zodat ik daar weinig rekening mee kan houden.