dinsdag 31 januari 2012

Wind Chill Factor

We hadden het er eerder deze week reeds over, het wordt een koude week met soms gevoelstemperaturen onder -10 graden zelfs overdag. Zoals het er nu naar uitziet duurt de koudegolf tot na het weekend, ondanks soms alarmerende weerkaarten aangaande dooidreigingen allerhande.

Vooral op woensdag en donderdag zakt de GT diep weg met op de meeste plaatsen waarden rond -13°. Wie van plan is de Hoge Venen op te zoeken kleed zich best goed aan want daar verwacht ik overdag waarden tot -17°. 's Nachts gaat het daar zelfs naar een ijskoude -23°. Na donderdag neemt de wind af en wordt het wat dragelijker. De tijdelijke lage GT heeft te maken met het samenspel tussen het noordelijke hogedrukgebied en een depressie over de Noordzee. Het hogedrukgebied zakt traag maar zeker zuidwaarts terwijl de depressie nauwelijks van plaats verandert, en hierdoor stijgt uiteraard de drukgradiënt en dus ook de wind tussen beide. Dit levert ook over onze regio's een aanwakkerende wind, tot een dikke 4 bf. In combinatie met een -5 als middagwaarde levert dit dergelijk lage GT waarden op.

Overigens zien we zeer lage GT waarden in Centraal- en Oost-Europa met vooral in Polen waarden richting -30°. De gewone temperatuur zakt daar tegen het weekend trouwens ook richting -20 à -25°. Dat er berichten zullen komen van slachtoffers is dus wel een feit, en dit is overigens nu reeds het geval.

Er is al gevaar voor onderkoeling vanaf een GT van -10° wanneer men voor langere tijd buiten verblijft, zeker bij ongeschikte kledij. Vanaf een GT van -28° neemt deze kans sterk toe en bovendien kunnen onbeschermde lichaamsdelen bevriezen.