woensdag 5 juni 2019

Opnieuw lokaal schade mogelijk door onweer

Opnieuw is er deze avond sprake van kans op zwaar onweer, over Nederland vooral maar het oosten van ons land kan daar ook wat van meepikken.

De situatie is vrij gelijkaardig met deze van gisteren. West-Europa bevindt zich nog steeds in de zuidelijke opgaande tal van een diepe hoogtetrog met as boven de Ierse Zee. Aan de voorzijde van een negatief kantelend segment op de trog zal een depressie zich vormen over het zuidoosten van Frankrijk (actueel reeds het geval) waarop een frontale golf zich uitdiept. Met een sterke zuidelijke hoogtestroming wordt deze golf snel noordwaarts gestuwd om vannacht rond middernacht over het westen van Duitsland aan te komen. Aan de warme kant van de golf is de luchtmassa matig onstabiel maar vooral de dynamische parameters zijn weer vrij hoog bij de golftop, gekoppeld aan de neg.gekantelde 500 hPa trog en de nabijheid van de rechter ingang van een jetstreak over Frankrijk.

Concreet geeft dat over delen van Nederland en het oosten van België CAPE waarden rond 1.5 kJ bij een SCP boven 4 en een EHI boven 2 en een SREL in de onderste 1 km tot maar liefst 400 (alles samen een grote kans op supercells) . Ook STP gaat flink de hoogte in waardoor eventuele SC gepaard kunnen gaan met een tornado. Hagel is opnieuw waarschijnlijk met diameters rond 2 à 3 cm. De rukwinden zouden, afgaand op Ivens, rond 80 km/h schommelen al is dat lokaal mogelijk meer. De buien zouden ergens in de late avond ontstaan over het Ardens of Frans Ardenees reliëf om vervolgens snel noordwaarts te trekken en zich te organiseren tot een MCS/squall line. De PW is opnieuw vrij hoog waardoor lokaal wateroverlast kan voorkomen, doch door de hoge treksnelheid zal dit eerder van marginale aard zijn.

Deels door de timing verwacht ik de felheid van de buien iets minder groot dan gisteren en sowieso zal het grootste deel van ons land niks merken van het onweer en wordt het vooral een Duits en Nederlands fenomeen.

Wel valt er elders in het land (aan de koude kant en op de golftop zelf) vanavond en vannacht soms flink wat regen, ook over het westen en centrum van het land, met lokaal tegen morgenochtend zo'n 10 tot 20 mm.