Sandy een 'echte' orkaan?

Orkaan Sandy zal ongetwijfeld voer zijn voor verder onderzoek. Eén van de aspecten zal zijn in hoeverre deze storm afwijkt van de klassieke tropische stormen. 

Jawel, in een later stadium, terwijl de storm nog steeds het statuut van orkaan kreeg door het NHC, deden de satellietbeelden reeds twijfel rijzen over het al dan niet onderbouwd zijn van deze statuus. Een tropische storm, en bij uitbreiding een orkaan, dient volgens de definitie symmetrisch en frontloos (=barotroop) te zijn met een duidelijke diepe warme kern en met leverancier van voeding de latente warmte die vrijkomt door convectie nabij de kern van de storm.

In een eerste stadium was dit ongetwijfeld het geval. In de modelanalyse van bv. UKMO zien we dat de eerste dagen er sprake was van een symmetrische warme kern (4de kwadrant). Rond de 27ste werd de warme kern minder en minder symmetrisch en dit proces zette zich de dagen daarna verder door. Dit wijst op een zekere mate van baroclikiteit, met ander woorden, de tropische storm verliest hier reeds het puur tropische karakter en neemt haar energie deels van barocliene fenomenen.


Hieronder is een animatie van het satellietbeeld weergegeven , startend vanaf de geboorte van de storm Sandy. Daarop is goed te zien dat op 27 oktober reeds, de kern van de storm in aanvaring komt met een frontale band nabij de oostkust van Noord Amerika. Vanaf dat moment verloor de storm helemaal zijn klassieke tropische storm structuur, in zoverre dat dit al niet gedeeltelijk het geval was want de storm was nooit echt visueel typerend voor een orkaan.

http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog/wp-content/uploads/2012/10/GOES13_NH_IR4_SandyLife.gif

De analysekaart van 28 oktober geeft duidelijk deze frontale structuur weer met Sandy in de onmiddelijke buurt van deze barocliene omgeving. Op het satellietbeeld helemaal bovenaan dit artikel is het front erg goed te zien overigens en begint de storm te interageren met dit stationaire front.

In het jargon spreekt men dan van een "extratropische transitie (ET)", de overgan van tropische naar niet-tropische (klassieke) depressie. Niet zelden vertoont zo'n storm bij deze overgang een tijdelijke versterking.

Al bij al kunnen we voorlopig concluderen dat de oostkust van de VS geen pure tropische storm te verwerken kreeg, maar een hybride storm, de combinatie dus van een tropische storm met een barocliene stormdepressie. Intussen is de storm volledig extratropisch en frontaal van structuur.