Droogte houdt aan

De weemodellen verwachten de komende 10 tot 15 dagen geen of amper regen in ons land. De droogte trend van de voorbije jaren wordt dus ook dit jaar verder gezet. Dit kan op termijn opnieuw problematisch worden voor de grondwaterstanden, die nu op veel plaatsen al (veel) te laag staan.


Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de zogenaamde Standardized Precipitation Index (SPI) voor een periode van 90 dagen (lopend gemiddelde). De rode grafiek geeft de gecumuleerde neerslag weer voor België. Een afwijking naar boven (richting blauwe zones) indiceren een neerslagoverschot t.o.v de normale. Een evolutie naar beneden een tekort. De blauwe lijn geeft de situatie van 1993 weer (droogste case voor 6 mei). De groene lijn de situatie van 2002 (natste case voor 6 mei). Op de rode grafiek zien we een vrij droog scenario voor 2020 begin deze winter, maar op het einde werd dit deels rechtgetrokken tot ergens midden maart (piek rode grafiek tot in blauwe gebied). Daarna werd het opnieuw droog en zien we een dalende tendens. De paarse lijn (vanaf de verticale stippellijn) geeft de voorspelling weer voor de komende 10 dagen en toont hierbij een sterk dalende evolutie, gekoppeld uiteraard aan de voorspelde droge periode de komende 15 dagen.

Om niet in de problemen te komen deze zomer aangaande grondwaterniveau's werd door wetenschappers geopperd dat het zowel in de herfst, winter én lente flink zou moeten regenen om de situatie van de voorbije jaren recht te trekken. Dit is niet gelukt want alles bij elkaar viel er de voorbije 6 maanden amper meer neerslag dan normaal (en dat moest echt wel gebeuren). Veel zal afhangen van de komende weken. Valt er de komende dagen niet significant veel neerslag, dan glijden we richting droogteproblematiek. Significant veel neerslag wordt er echter in geen enkel weermodel berekent. Integendeel, eerder een significant neerslagtekort. En op die manier zal de grafiek gestaag verder dalen richting (donker) bruin gebied.

De lange termijn verwachting van het Europese weermodel ECMWF geeft tot 4 juni een zeer droog scenario met amper neerslag. De hogedruk domineert. Dit is weinig bemoedigend.