Weerkaartbespreking op zondag

Deze week kunnen we de week in twee delen indelen. Laten we beginnen met het beste deel, nl. het eerste. Vandaag nog en ook deels op maandag krijgen we nog een trog te verwerken zonder al te veel erg. Wel wordt met een goed doorstroomde westelijke stroming vrij koele lucht aangevoerd. Al moet dit worden gerelativeerd wat met 15 à 16° is het maandag zelfs iets zachter dan gemiddeld.

Intussen bouwt zich opnieuw een serieuze rug van hogedruk op in de hoogte en deze rug komt in het midden van de week volledig over ons land te liggen. Vooral aan de westflank vindt er sterke advectie plaats van warme zuidelijke lucht met tegen donderdag een climax richting 10° op 850 hPa. Echter nadert tegen die tijd alweer een trog vanaf het westen met ook aan de grond een trog met windruiming. Dus ergens rond donderdag mogen we een herhaling verwachten van wat vandaag zondag gebeurt, nl. een significante afkoeling en afname van de kwaliteit van het weer. Van dinsdag tot ergens op donderdag wordt het immers opnieuw zomers met temperaturen rond of boven 20° en vrij veel zon (al lijken er veel hoge wolkensluiers te gaan hangen).

Maar vanaf donderdag kantelt het weer drastisch met een trog die over onze streken blijft hangen. Aan de grond vinden we dan hoge druk over de Oceaan met dus bij ons wind met een duidelijke noordelijke component. Bovendien diept een lagedrukgebied zich uit over de Noordzee en later Scandinavië en er zou langs de westflank van dit laag wel eens enkele dagen een kouwelijke noordwestenwind komen te staan met af en toe noordzeebuien. Nee, het 1 mei weekend zou wel eens een serieuze tegenvaller kunnen worden...
.