Weerkaartbespreking op zondag

Na een winterse week en winters weekend maken we ons stilaan op voor een graduele degradatie deze week. De kaarten deze morgen in ogenschouw nemend lijkt er geen ontkomen aan een nakende dooi. Echter, een terke en overtuigende dooi lijkt vooralsnog niet aan de orde.

De 500 hPa kaart toont voorlopig echter weinig van deze dooi met een Omega/Rex blokkade over onze contreien, voorlopig met as west van ons land. Naar woensdag toe breekt de blokkade: het westelijke hoogtelaag beukt in op de blokkade en sluit aan met het oostelijke laag. Aan de grond vertaalt zich dat in een langgerekte lagedrukzone over Frankrijk, samenhangend met Atlatische depressieactiviteit.

Over Scandinaviƫ blijft evenwel de luchtdruk hoog met ook in de hoogte nog een duidelijke hoogtekern waardoor de stroming vanuit het westen nog niet kan doorbreken. De echt zachte Atlantische zeelucht raakt bijgevolg niet in onze streken en het blijft bij lichte dooi met maxima rond 2 Ơ 3 graden en in het noorden van Nederland blijft het kwik ook overdag nog nabij het vriespunt hangen.

In het tweede deel van de week bouwt zich opnieuw een rug van hogedruk op in de hoogte maar de as schuift door naar het oosten en tot een blokkade komt het niet meer. Wel zorgt deze evolutie wederom voor een uitstel van een sterke dooi.

Op basis van onder meer EC00 lijkt echter op wat langere termijn de dooi wel door breken en dan is het wachter of en wanneer een nieuwe winterperiode aanbreekt...